Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Projekty i granty

Oferty pracy w ramach grantów


Międzynarodowe i krajowe projekty realizowane na Wydziale – finansowane ze środków zewnętrznych

Projekty badawcze MINIATURA – małe granty NCN

Granty UMK dla młodych pracowników i doktorantów

Działalność statutowa na Wydziale