Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Projekty i granty

Oferty pracy w ramach grantów


Międzynarodowe i krajowe projekty realizowane na Wydziale – finansowane ze środków zewnętrznych

Projekty badawcze MINIATURA – małe granty NCN

Granty UMK dla młodych pracowników i doktorantów

Regulamin przyznawania grantów

Granty przyznane w 2018 roku

Granty przyznane w 2017 roku

Działalność statutowa na Wydziale

Tematy badawcze realizowane w 2019 r. finansowane ze środków na działalność statutową wydziału (489 KB)

Zasady przyznawania środków statutowych

Formularz sprawozdania z realizacji tematu

Formularz wniosku o finansowanie zadania badawczego