Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Projekty i granty

Oferty pracy w ramach grantów


2021

Konkurs NCN OPUS 21
Koordynator: dr Ákos Nemecz
Przyznane środki: 2 550 715 zł
Zwalczanie uzależnienia poprzez celowanie w nikotynowe receptory acetylocholiny – α3β4*

 

Komisja Europejska, Horyzont 2020, Działania Marii Skłodowskiej-Curie, H2020-WF-03-2020
Koordynator: dr hab. Agnieszka Kalwasińska, prof UMK; koordynator pomocniczy: dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof UMK.
N2 fixing bacteria from extreme environments as a remedy for nitrogen deficiency in saline soils

 

Ministersto Edukacji i Nauki, Premia na Horyzoncie 2
Dofinansowanie z budżetu państwa: 124 813 zł
Kierownik: dr hab. Agnieszka Kalwasińska, prof UMK
Pochodzące z ekstremalnych środowisk bakterie wiążące N2 jako remedium na niedobór azotu w zasolonych glebach

2020

Konkurs MNiSW Diamentowy Grant – edycja IX
Kierownik Projektu: Sebastian Burchardt
Kwota finansowania projektu ze środków zewnętrznych: 219 975 zł
Tytuł projektu: Wpływ stresu suszy glebowej na zmiany metabolizmu i szlaku transdukcji sygnału jasmonianów zachodzące w korzeniu łubinu żółtego oraz na modyfikacje składu mikrobiomu korzeniowego.”

 

 

 

Inne Granty:

NCN SONATA 11 (2018-2022)

NCN OPUS 11 (2017-2021)

Narodowe Centrum Nauki (2020/39/D/NZ8/01226), 2021-2024

Narodowe Centrum Nauki (2019/35/N/ST10/04366), 2020-2022

Narodowe Centrum Nauki (2019/33/B/NZ8/02316), 2020-2023

Narodowe Centrum Nauki (2018/31/B/NZ8/02113), 2019-2022

Narodowe Centrum Nauki (2016/23/B/NZ8/00741), 2017-2022

Narodowe Centrum Nauki (2017/27/B/NZ8/00316), 2018-2020

NCN PRELUDIUM BIS nr 2020/39/O/NZ5/00915 (2021-2025)

NCN MINITURA 4 nr 2020/04/X/NZ3/01074 (2020-2021)

OPUS; 2018-2021

PRELUDIUM; 2018-2021

 (NAPERDIV)” BIODIVCLIM (EU/NCN) 2021-2023

(NCN, MINIATURA 4 grant No. 2020/04/X/NZ9/02113)

(NCN, MINIATURE 3)

(NCBiR, TANGO 4)

(LATTE), INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA

(HPMOs)” (COST Action 16110)

(MYCOVIR)” (NCN, OPUS, UMO-2016/23 / B / NZ9 / 03417)

 NCN (2019-2021); 2018/31/N/ST8/01509

EU (2021-2023) NitroFixSal – 101038072

NCN ETIUDA

NCN OPUS

NCN PRELUDIUM