Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wydziałowe Komisje

Wydziałowe Komisje

Wydziałowa Komisja do Spraw Nagród i Wyróżnień

Przewodnicząca:

Członkowie:

oraz przedstawiciele działających na Wydziale związków zawodowych

 

Komisja Oceniająca Dyscypliny Naukowej

Przewodniczący:

członkowie:

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca

Przewodnicząca:

Członkowie:

 

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Przewodniczący:

członkowie:

 

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia

Przewodnicząca:

Członkowie:

Klaudia Żbikowska – przedstawiciel Samorządu Studentów

 

Wydziałowa Komisja ds. efektów i potwierdzenia efektów uczenia się

Przewodniczący:

Członkowie:

przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku biologia

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku biotechnologia

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku biologa sądowa

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku sport i wellness

Przewodniczący:

członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku diagnostyki molekularnej

Przewodnicząca:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku global change biology

Przewodnicząca:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku weterynaria

Przewodniczący:

członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku weterynaria, na kierunku English Division

Przewodniczący:

członkowie: