Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wydziałowe Komisje

Wydziałowe Komisje

Wydziałowa Komisja do Spraw Nagród i Wyróżnień

Przewodnicząca:

Członkowie:

Oraz przedstawiciele działających na Wydziale związków zawodowych

 

Komisja Oceniająca Dyscypliny Naukowej – nauki biologiczne

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Komisja Oceniająca Dyscypliny Naukowej – weterynaria

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Wydziałowa Komisji ds. organizacji badań z wykorzystaniem GMM/GMO w składzie:

Przewodniczący:

Członkowie

 

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia

Przewodnicząca:

Członkowie:

 

Wydziałowa Komisja ds. efektów i potwierdzenia efektów uczenia się

Przewodniczący:

Członkowie:

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku biologia

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku biotechnologia

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku biologa sądowa

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku sport i wellness

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku diagnostyki molekularnej

Przewodnicząca:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku global change biology

Przewodnicząca:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku weterynaria

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku weterynaria, na kierunku English Division

Przewodniczący:

Członkowie:

 

Wydziałowa Rada ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym

Przewodnicząca:

Członkowie:

 

Wydziałowa Komisja ds. nagród i wyróżnień dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Przewodniczący:

członkowie:

Oraz przedstawiciele działających na Wydziale związków zawodowych

 

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

Przewodniczący:

Członkowie: