Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wydziałowe Komisje

Wydziałowe Komisje

Wydziałowa Komisja do Spraw Nagród i Wyróżnień

Przewodniczący:

członkowie:

 

Komisja Oceniająca Dyscypliny Naukowej

Przewodniczący:

członkowie:

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca

Przewodniczący:

członkowie:

 

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Przewodniczący:

członkowie:

 

Wydziałowa Rada ds. jakości uczenia się

Przewodniczący:

członkowie:

 

Wydziałowa Komisja ds. efektów i potwierdzenia efektów uczenia się

Przewodniczący:

członkowie:

przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku biologia

Przewodniczący:

członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku biotechnologia

Przewodniczący:

członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku biologa sądowa

Przewodniczący:

członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku sport i wellness

Przewodniczący:

członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku diagnostyki molekularnej

Przewodniczący:

członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku global change biology

Przewodniczący:

członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku weterynaria

Przewodniczący:

członkowie:

 

Podkomisja ds. efektów uczenia się na kierunku weterynaria, na kierunku English Division

Przewodniczący:

członkowie: