Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Program rozwoju kompetencji

Program rozwoju kompetencji jest realizowany w postaci “kursów”. Są to:

KURSY umożliwiające podniesienie kompetencji to unikalna oferta edukacyjna skierowana do studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz I i II roku studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

OGŁOSZENIE   POWER Partnerstwo moduł 2

Harmonogram zajęć hhhhh

Zaplanowane działania na rok 2019/2020

Semestr zimowy

1.Antropometria praktyczna- pomiary człowieka w projektowaniu ergonomii, medycynie oraz promocji zdrowia i sporcie

Osoba prowadząca – dr Alicja Drozd-Lipińska, Katedra Biologii Człowieka

Zajęcia odbywać się będą w piątek po godz. 14;  semestr zimowy – 30 godz.

Cel kursu: poznanie sprzętu antropometrycznego, nabycie umiejętności wykonywania pomiarów ciała człowieka wykorzystywanych w projektowaniu przemysłowym i ergonomii, medycynie, rehabilitacji, dietetyce, sporcie.

2. Funkcjonowanie kluczowych jednostek w krajowym systemie ochrony środowiska –

Osoby prowadzące – dr Krzysztof Kasprzyk, dr hab. Michał  Wojciechowski, prof. UMK,

dr hab. Tomasz Kakareko, prof. UMK  – Katedra Zoologii i Ekologii Kręgowców, Katedra Ekologii i Biogeografii oraz trenerzy zewnętrzni.

Zajęcia głównie w formie wizyt studyjnych – semestr zimowy – 50 godz.

Cel kursu: poznanie funkcjonowania kluczowych jednostek w krajowym systemie ochrony środowiska (tj. parków narodowych, nadleśnictw) i zwiększenie przedsiębiorczości studentów poprzez studyjne wizyty u pracodawców;

Semestr letni

3. Praktyczny kurs parazytologii weterynaryjnej

Osoba prowadząca – prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii.

Zajęcia odbywać się będą w piątek po godz. 14;  semestr letni – 45 godz.

Cel kursu: zapoznanie studentów z diagnostyką pasożytów zwierząt domowych,  hodowlanych i występujących w obrocie handlowym oraz z procedurami postępowania w przypadku stwierdzenia pasożytów w materiale weterynaryjnym.

 

4. Hodowla świeżych kiełków warzywnych i ziół

Osoba prowadząca: dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK;  Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu

Zajęcia odbywać się będą w piątek po godz. 14 + wizyty studyjne;  semestr letni – 30 godz.

Cel kursu: praktyka z zakresu hodowli/uprawy roślin leczniczych i ich zastosowania.

 

Działania zrealizowane w roku 2018-19 

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Zgłoszenie uczestnictwa

Kursy dokształcające realizowane w latach 2018/2022

Lp. Kursy Liczba godzin Rok akademicki
1 Ocena jakościowa odmian miodów i wykrywanie zafałszowań 20 2018/19

2020/21

2 Innowacyjne metody w walce z patogenami klinicznymi 30 2018/19

2020/21

3  

Analiza zagrożeń mikrobiologicznych w środowisku przemysłowym oraz sposoby ich eliminacji

60 2018/19

2020/21

4 Kurs nurkowania i środowiskowych eksploracji  podwodnych 60 2018/19

2020/21

5 Wykonywanie ekspertyz przyrodniczych “Szkoła Letnia” 10 dni 2018/19

2020/21

6 Antropometria praktyczna- pomiary człowieka w projektowaniu ergonomii, medycynie oraz promocji zdrowia i sporcie 30 2019/20

2021/22

7 Praktyczny kurs parazytologii weterynaryjnej 45 2019/20

2021/22

8 Funkcjonowanie kluczowych jednostek w krajowym systemie ochrony środowiska 50 2019/20

2021/22

9 Hodowla świeżych kiełków warzywnych i ziół 30 2019/20

2021/22