Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Planowane przetargi

Przetarg dydaktyczny 09 – w tym POWER na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych i zużywalnych materiałów laboratoryjnych – na semestr letni (II) roku akademickiego 2022/2023

Do 10 październik 2022 można przesyłać zapotrzebowanie na wyżej wymienione produkty na adresy siejka@umk.pl i zamowienialwowska1@umk.pl.

Formularz zapotrzebowania znajduje się w załączniku lub na stronie https://www.biol.umk.pl/zamowienia-publiczne/planowane-przetargi/

 

 

Zaopatrzenie do przetargu:
e-mail: zamowienialwowska1@umk.plsiejka@umk.pl;

Zamówienia „przetargowe” – dotyczą zamówień możliwych do zaplanowania, zwłaszcza asortymentu zużywanego w znacznych ilościach i przez cały czas (np. część rozpuszczalników, końcówki do pipet itp).

Do przygotowania postępowań przetargowych na odczynniki i zużywalne materiały laboratoryjne, proszę szczegółowo wypełnić tabelę z  załącznika.
Instrukcja wypełniania tabeli znajduje się w pierwszym wierszu.

Wypełnione formularze pliku EXCEL w formie elektronicznej proszę przesyłać na obydwa adresy: zamowienialwowska1@umk.plsiejka@umk.pl;

UWAGA! – Przed złożeniem zapotrzebowania do postępowania przetargowego proszę sprawdzić czy dane produkty nie znajdują się na listach rozstrzygniętych przetargów na odczynniki i zużywalne materiały laboratoryjne. 

Formularze z zapotrzebowaniem do przetargu proszę przesyłać do 10 listopada 2021 r.