Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Planowane przetargi

Zaopatrzenie do przetargu:
e-mail: zamowienialwowska1@umk.plsiejka@umk.pl;

Zamówienia „przetargowe” – dotyczą zamówień możliwych do zaplanowania, zwłaszcza asortymentu zużywanego w znacznych ilościach i przez cały czas (np. część rozpuszczalników, końcówki do pipet itp).

Do przygotowania postępowań przetargowych na odczynniki i zużywalne materiały laboratoryjne, proszę szczegółowo wypełnić tabelę z  załącznika.
Instrukcja wypełniania tabeli znajduje się w pierwszym wierszu.

Wypełnione formularze pliku EXCEL w formie elektronicznej proszę przesyłać na obydwa adresy: zamowienialwowska1@umk.plsiejka@umk.pl;

UWAGA! – Przed złożeniem zapotrzebowania do postępowania przetargowego proszę sprawdzić czy dane produkty nie znajdują się na listach rozstrzygniętych przetargów na odczynniki i zużywalne materiały laboratoryjne. 

Formularze z zapotrzebowaniem do przetargu proszę przesyłać do 07 listopada 2021 r.