Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Zamówienia naukowe

Zarządzenie Nr 90 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21 Rektora UMK z dnia 1 lutego 2021 r. Regulamin Zamówień Publicznych w części toruńskiej.90.2021

PISMO OKÓLNE Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zasad opisywania faktur pod względem merytorycznym (uzasadnienie zakupu) oraz pod względem podatku VAT 

Zamówienia naukowe:
e-mail: zamowienialwowska1@umk.pl

Zamówienia „naukowe”– dotyczą zamówień, o których mowa w Prawie Zamówień Publicznych (PZP) art. 11 ust. 1 pkt 3 lub art. 11 ust. 5 pkt 1. Ten typ zamówień musi spełniać następujące przesłanki:

WAŻNE!!! – należy krótko (1-3 zdania) opisać rzeczywisty cel zakupu. Dzięki temu będzie można stosować krótkie procedury.
Przykład: opis „do celów naukowych” jest niewystarczający. Przyczyni się do agregowania zamówień, co w konsekwencji będzie prowadziło do ogłaszania postępowań zgodnych z PZP.

 

WAŻNE!!! – należy podać powód dlaczego nie można było zaplanować tego zakupu.


Uwaga: Zlecenia realizowane są poprzez system XPRIMER i wymaga elektronicznego podpisu dysponenta środków.