Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 179 Rektora UMK w sprawie procedury zatrudniania pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego w ramach stosunku pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (259 KB)

ZARZĄDZENIE Nr 179 – zał. 1 (361 KB)

ZARZĄDZENIE Nr 179 – zał. 2 (518 KB)

ZARZĄDZENIE Nr 106 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie umów o współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej z podmiotami z zagranicznymi (279 KB)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z PODMIOTEM ZAGRANICZNYM (30 KB)

UMOWA O WSPÓŁPRACY (435 KB)

 

Link do dokumentu w biuletynie prawnym