Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dlaczego WNBiW?

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to doskonały wybór!

Pracownicy Wydziału to rozpoznawani na arenie międzynarodowej naukowcy współpracujący z wiodącymi jednostkami naukowymi na świecie. Nasi ekologowie ewolucyjni i biogeografowie opracowują i stosują najnowocześniejsze metody badawcze. Badania z zakresu biologii molekularnej i komórkowej, fizjologii roślin i zwierząt oraz mikrobiologii realizowane są w ramach współpracy i programów międzynarodowych. Naukowcy publikują w czasopismach z najwyższych miejsc w światowych listach rankingowych (np. Nature, Science, PNAS). Wszechstronne wykształcenie w zakresie weterynarii umożliwia absolwentom kierunku weterynaria sprawne poruszanie się w obszarze patologii zakaźnej i niezakaźnej, diagnostyki klinicznej, sekcyjnej i laboratoryjnej, współczesnych metodach leczenia zachowawczego i chirurgicznego, szeroko rozumianej profilaktyce chorób, w tym higienie środowiska, zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Przygotowuje również do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

Doświadczenie naszych pracowników i posiadana infrastruktura pozwoliły na uzyskanie notyfikacji Ministra Ochrony Środowiska na prowadzenie Zakładu Inżynierii  Genetycznej – umożliwia to realizowanie prac w wykorzystaniem mikroorganizmów i organizmów genetycznie modyfikowanych, jak również prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym zakresie. Posiadamy wyposażenie aparaturowe spełniające wysokie światowe standardy: mikroskop elektronowy, konfokalny, fluorescencyjny, sprzęt pozwalający na analizy kwasów nukleinowych i białek. Zaplecze uprawowo-hodowlane oraz bogata kolekcja owadów i zielnik umożliwiają realizację badań molekularnych, ewolucyjnych i biogeograficznych. Naukowa współpraca rozwijana jest szczególnie z uczelniami i instytutami badawczymi z Francji, Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Japonia, Chiny, Stanów Zjednoczonych, jak również z biologami środowiskowymi z Iranu, Etiopii, Kenii. Aktualnie bierzemy udział w realizacji programów międzynarodowych finansowanych przez UE np. Horizon 2020, BioDiversA, oraz  spoza UE – Japanese Coastal Biodiversity Project. Oferujemy najwyższe standardy w edukacji. Wydział posiada certyfikaty Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich.