Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Rozstrzygnięte przetargi

Zamówienia z przetargu:
e-mail: zamowienialwowska1@umk.pl

Firmy wyłonione w postepowaniu przetargowym 90-DZP.261.58.2021 – przetarg dydaktyczny.
AnimaLab, Alchem, MERCK

Data wygaśnięcia umów 21.01.2023

Termin zakończenia pakietów przetargowych:

2021-11-30 – pakiet 03
03_06_A&A Biotech
03_08_Anchem+

2021-12-31 – pakiet 02
02_05_SIGMA
02_08_PERLAN
02_09_ABO
02_12_EURX
02_19_CHEMLAND

Wykorzystanie pakietów przetargowych do 18.10.2021 (16 KB)

Zamówienia publiczne na Wydziale NBiW 22.10.2022 (195 KB) (prezentacja PowerPoint)

Lista odczynników i zużywalnych materiałów laboratoryjnych, które znalazły się w rozstrzygniętych przetargach: ROZSTRZYGNĘTE PRZETARGI

UWAGA!! Nowy wzór zamówień

UWAGA! – w kolumnie 1 – „Kod produktu…” należy podać pozycję/kod zamawianego przedmiotu z listy przetargowej. Brak tego kodu będzie skutkował przekazaniem tej pozycji do kolejnego przetargu.

Zamówienia w pliku EXCEL w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres: zamowienialwowska1@umk.pl