Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Rozstrzygnięte przetargi

Lista odczynników i zużywalnych materiałów laboratoryjnych, które znalazły się w rozstrzygniętych przetargach: ROZSTRZYGNĘTE PRZETARGI

UWAGA!! Nowy wzór zamówień

UWAGA! – w kolumnie 1 – „Kod produktu…” należy podać pozycję/kod zamawianego przedmiotu z listy przetargowej. Brak tego kodu będzie skutkował przekazaniem tej pozycji do kolejnego przetargu.

Zamówienia w pliku EXCEL w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres: zamowienialwowska1@umk.pl

Zamówienia z przetargu:
e-mail: zamowienialwowska1@umk.pl

 

Można zamawiać odczynniki chemiczne i zużywalne materiały laboratoryjne z umowy 08_OF_ALCHEM_97 OF/TO/4467/2022
WAŻNE – umowa wygasa 30 grudnia 2022 roku

 

Przetarg nr 07 – przetarg dydaktyczny, firmy, które podpisały umowy:

07_01_ALCHEM
07_04_ALCHEM
07_10_MERCK
07_09_LIFETECH
07_06_RANDOX
07_03_BIOMAXIMA
07_07_SYMBIOS
07_11_SARSTEDT

 

Firmy wyłonione w postepowaniu przetargowym 90-DZP.261.58.2021 – przetarg dydaktyczny.
AnimaLab, Alchem, MERCK

Data wygaśnięcia umów 21.01.2023

Termin zakończenia pakietów przetargowych:

2021-11-30 – pakiet 03
03_06_A&A Biotech
03_08_Anchem+

2021-12-31 – pakiet 02
02_05_SIGMA
02_08_PERLAN
02_09_ABO
02_12_EURX
02_19_CHEMLAND

Wykorzystanie pakietów przetargowych do 18.10.2021 (16 KB)

Zamówienia publiczne na Wydziale NBiW 22.10.2022 (195 KB) (prezentacja PowerPoint)

PISMO OKÓLNE Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zasad opisywania faktur pod względem merytorycznym (uzasadnienie zakupu) oraz pod względem podatku VAT (267 KB)