Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Kierunek Biologia Sądowa

BIOLOGIA SĄDOWA jest nowoutworzonym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Celem realizacji programu kształcenia jest przygotowanie specjalistów gotowych do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, współpracy z pracownikami administracji sądowej i wydziałów kryminalnych oraz prawnikami.

W czasie studiów studenci:

  • ugruntują wiedzę ogólnobiologiczną;
  • zapoznają się ze złożonością problemów związanych z wykonywaniem ekspertyz sądowych;
  • poznają metody analizy materiału biologicznego wykorzystywane przy sporządzaniu ekspertyz sądowych;
  • stają się świadomi ryzyka i ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych;
  • posiądą umiejętność prowadzenia dyskusji i negocjacji, zdolnego do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych;

Dlaczego warto studiować biologię sądową na UMK?

Studiując Biologię sądową na UMK możesz:

Co po studiach?

Studenci kierunku biologia sądowa mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

Galeria zdjęć:

Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa