ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Kierunek Biologia Sądowa

BIOLOGIA SĄDOWA jest nowoutworzonym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Celem realizacji programu kształcenia jest przygotowanie specjalistów gotowych do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, współpracy z pracownikami administracji sądowej i wydziałów kryminalnych oraz prawnikami.

W czasie studiów studenci:

 • ugruntują wiedzę ogólnobiologiczną;
 • zapoznają się ze złożonością problemów związanych z wykonywaniem ekspertyz sądowych;
 • poznają metody analizy materiału biologicznego wykorzystywane przy sporządzaniu ekspertyz sądowych;
 • stają się świadomi ryzyka i ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych;
 • posiądą umiejętność prowadzenia dyskusji i negocjacji, zdolnego do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych;

Dlaczego warto studiować biologię sądową na UMK?

Studiując Biologię sądową na UMK możesz:

 • zdobywać wiedzę dotyczącą osiągnięć współczesnej biologii i ich wykorzystania w zbieraniu i analizie materiału dowodowego (np. genetyka sądowa metody antropologiczne, metody analityczne, techniki daktyloskopijne),
 • uczyć się posługiwania metodami analizy materiału biologicznego wykorzystywanymi w badaniach kryminalistycznych,
 • poznawać podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego i przygotowywania ekspertyzy sądowej,
 • korzystać z nowoczesnych i bogato wyposażonych laboratoriów naukowych i dydaktycznych,
 • mieć możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia na innych wydziałach (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS)

Co po studiach?

Studenci kierunku biologia sądowa mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • w laboratoriach kryminalistycznych
 • jako biegli sądowi (po uzyskaniu uprawnień) w zakresie badań materiału biologicznego,
 • jako właściciele własnej firmy świadczącej usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze w zakresie biologii sądowej

Galeria zdjęć:

Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa Kierunek - Biologia Sądowa