ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stypendia

Informacje odnośnie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi losowej oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów na stronie: www.stypendia.umk.pl.

 

 

Stypendium dla studentów

European Funding Guide <http://european-funding-guide.eu>