Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dokumenty do pobrania

Statut Uczelni

 1. Statut UMK

Wnioski i pisma

 

 1. KOSZTORYS (16 KB)
 2. Oświadczenie podatnika do Pit-u (40 KB)
 3. Oświadczenie użytkownika końcowego dysponenta środków (13 KB)
 4. Umowa na samochód zał. nr 1 (jazdy zamiejscowe) (92 KB)
 5. EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU (85 KB)
 6. Wniosek – kilometrówka (51 KB)
 7. Wniosek-na-urlop  (38 KB)
 8. Wniosek – opieka nad dzieckiem (216 KB)
 9. Wniosek – delegacja (15 KB)
 10. Wpisowe przedpłata (11 KB)
 11. ZAMÓWIENIE NOWE (51 KB)
 12. Zamówienie (48 KB)
 13. Zapotrzebowanie bieżące (29 KB)
 14. Zapotrzebowanie (40 KB)
 15.  ZAMOWIENIE_naukowe  (46 KB)

Dla pracowników

 1. Instrukcja gospodarowania odpadami WNBiW (234 KB)
 2. Wzorzec listy obecności  (zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2)
 3. Kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego 2021 (19 KB)
 4. Regulamin działalności opiekuna roku studentów Wydziału NBiW
 5. Zarządzenie Rektora nr 166 w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
 6. Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu
 7. Zarządzenie Rektora UMK nr 167 z dnia 19 lipca 2021 r (251 KB) w Toruniu z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 204 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę kontroli weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia
 9. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę określania i uchwalania efektów uczenia się dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia
 10. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę określania i uchwalania programu kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia
 11. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę określania i uchwalania efektów uczenia się i programu studiów trzeciego stopnia
 12. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę monitorowania i dokonywania okresowych przeglądów programów kształcenia
 13. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę gromadzenia i przechowywania informacji zbieranych w ramach WSOJK
 14. Zarządzenia Dziekana Wydziału NBiW określające zakres działania Zespołu Programowego ds. Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi
 15. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość