Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dokumenty do pobrania

Statut Uczelni

 1. Statut UMK

Wnioski i pisma

 1. Ewidencja przebiegu pojazdu (11 KB)
 2. KOSZTORYS (16 KB)
 3. Oświadczenie podatnika do Pit-u (40 KB)
 4. Oświadczenie użytkownika końcowego dysponenta środków (13 KB)
 5. Umowa na samochód zał. nr 2 (54 KB)
 6. Wniosek – kilometrówka (51 KB)
 7. Wniosek na urlop (38 KB)
 8. wniosek – delegacja (15 KB)
 9. Wpisowe przedpłata (11 KB)
 10. ZAMÓWIENIE NOWE (51 KB)
 11. Zamówienie (48 KB)
 12. Zapotrzebowanie bieżące (29 KB)
 13. Zapotrzebowanie (40 KB)

Dla pracowników

 1. Kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego 2021 (19 KB)
 2. Regulamin działalności opiekuna roku studentów Wydziału NBiW
 3. Zarządzenie Rektora nr 166 w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
 4. Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu
 5. Zarządzenie Rektora UMK nr 167 z dnia 19 lipca 2021 r (251 KB) w Toruniu z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 204 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę kontroli weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia
 7. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę określania i uchwalania efektów uczenia się dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia
 8. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę określania i uchwalania programu kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia
 9. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę określania i uchwalania efektów uczenia się i programu studiów trzeciego stopnia
 10. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę monitorowania i dokonywania okresowych przeglądów programów kształcenia
 11. Zarządzenie Dziekana Wydziału NBiW wprowadzające procedurę gromadzenia i przechowywania informacji zbieranych w ramach WSOJK
 12. Zarządzenia Dziekana Wydziału NBiW określające zakres działania Zespołu Programowego ds. Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi