Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Ocena Pracowników

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Rektora UMK nr 167 z dnia 19 lipca 2021 r (251 KB) w Toruniu z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 204 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Rektora nr 226 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (249 KB)

Zarządzenie nr 204 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych

 

Ocena pracowników

Kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego 2021 (19 KB)

Zarządzenie nr 266 Rektora z dnia 16 grudnia 2020 r (305 KB). w sprawie kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego okresowej nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 190 Rektora UMK w Toruniu (287 KB) z dnia 28 września 2021 r. w sprawie kryteriów, trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu niebędących nauczycielami akademickimi