ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Kierunek Sport i Wellness

SPORT I WELLNESS to studia dla osób dynamicznych, otwartych, pełnych inicjatyw i odwagi. Sport, rekreacja, wellness i SPA to prężnie rozwijające się sektory gospodarki w Polsce i za granicą. Bardzo dobre przygotowanie da wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach własnej działalności.

Dlaczego warto studiować sport i wellness w UMK?

 • bogata oferta dydaktyczna, która obejmuje takie dziedziny, jak: nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, medyczne, nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, a także przedmioty kształcenia ogólnego, jak przedsiębiorczość, język angielski czy e-sport,
 • program studiów uzupełniony praktykami zawodowymi,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w  ramach programu ERASMUS+),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności pozwalających na aktywną działalność zawodową w sferze sportu, rekreacji, wellness i SPA,
 • możliwość aktywnej realizacji swoich pasji sportowych w ramach kilkunastu sekcji sportowych,
 •  możliwość współpracy i studiowania a aktywnymi sportowcami osiągającymi wybitne sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski czy Woj. Kujawsko-Pomorskiego,
 •  do dyspozycji studentów :nowoczesne zaplecze sportowe z halą sportowo-widowiskową, siłownią, salą fitness, ścianka wspinaczkową, 25-metrowym basenem,torami do nauki pływania, jacuzzi i profesjonalnym zapleczem odnowy biologicznej, a także bogate zbiory biblioteki uniwersyteckiej, nowoczesne pracownie komputerowe, w tym pracownia mobilna oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.

W ramach studiów oferowane są moduły. Student na czwartym, piątym i szóstym semestrze dokonuje wyboru trzech modułów spośród sześciu. W zależności od wyboru modułu absolwent uzyskuje kompetencje:

 • instruktora z wybranej dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych;
 • instruktora wellness i SPA;
 • menedżera sportu i rekreacji;
 • animatora czasu wolnego seniorów;
 • trenera personalnego;
 • instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Co po studiach?

Potencjalne miejsca pracy absolwenta: kluby i stowarzyszenia sportowe, rekreacyjne, prozdrowotne i turystyczne; publiczne, samorządowe i niepubliczne ośrodki sportu i rekreacji, a także promocji zdrowia; ośrodki wellness i SPA; boiska ?Orlik?; ośrodki wypoczynkowe (kolonijne i obozowe, pensjonaty i hotele); ośrodki odnowy biologicznej; kluby seniora oraz instytucje zajmujące się opieką nad seniorami; fitness kluby; placówki oświatowo-wychowawcze.

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej (edukacji, rekreacji, sportu, turystyki), nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku ?sport i wellness? będzie mógł kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunkach studiów proponowanych przez poszczególne wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Galeria zdjęć:

Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny]