Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Kierunek Sport i Wellness

SPORT I WELLNESS to studia dla osób dynamicznych, otwartych, pełnych inicjatyw i odwagi. Sport, rekreacja, wellness i SPA to prężnie rozwijające się sektory gospodarki w Polsce i za granicą. Bardzo dobre przygotowanie da wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach własnej działalności.

Dlaczego warto studiować sport i wellness w UMK?

W ramach studiów oferowane są moduły. Student na czwartym, piątym i szóstym semestrze dokonuje wyboru trzech modułów spośród sześciu. W zależności od wyboru modułu absolwent uzyskuje kompetencje:

Co po studiach?

Potencjalne miejsca pracy absolwenta: kluby i stowarzyszenia sportowe, rekreacyjne, prozdrowotne i turystyczne; publiczne, samorządowe i niepubliczne ośrodki sportu i rekreacji, a także promocji zdrowia; ośrodki wellness i SPA; boiska ?Orlik?; ośrodki wypoczynkowe (kolonijne i obozowe, pensjonaty i hotele); ośrodki odnowy biologicznej; kluby seniora oraz instytucje zajmujące się opieką nad seniorami; fitness kluby; placówki oświatowo-wychowawcze.

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej (edukacji, rekreacji, sportu, turystyki), nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku ?sport i wellness? będzie mógł kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunkach studiów proponowanych przez poszczególne wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Galeria zdjęć:

Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny] Sport i wellness [fot. M.Nocny]