Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Lista projektów badawczych zgłoszonych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na Studia Doktoranckie w zakresie biologii w roku akademickim 2017/2018

 1. Współdziałanie giberelin i jasmonianów w regulacji rozwoju pręcików u łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
 2. Fenotyp immunologiczny populacji regionu kujawsko-pomorskiego
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wiesław Kozak
 3. Grzyby arbuskularne jako wektory wirusów roślinnych
  Opiekun naukowy: Dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK
 4. Sezonowe zmiany anatomii mikroskopowej układu trawiennego małych ssaków
  Opiekun naukowy: Dr hab. Michał S. Wojciechowski, prof. UMK
 5. Nowe gatunki promieniowców w środowiskach ekstremalnych i mało poznanych jako kierunek w poszukiwaniu nowych związków biologicznie czynnych
  Opiekun naukowy: Dr hab. Patrycja Golińska
 6. Obrona przed drapieżnictwem jako element konkurencyjnej przewagi inwazyjnych gatunków ryb nad rodzimymi: Studium przypadku pontokaspijskich Gobiidae
  Opiekun naukowy: Dr hab. Tomasz Kakareko
 7. Subkomórkowa analiza transkryptomu roślin w warunkach fizjologicznych i stresu abiotycznego
  Opiekun naukowy: Dr hab. Janusz Niedojadło
 8. Enzymy mikrobiologiczne i ich potencjał aplikacyjny
  Opiekun naukowy: Dr hab. Maria Swiontek Brzezinska
 9. Znaczenie wybranych czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych na aktywność podziałową i sporulacyjną bakterii z rodzaju Bacillus
  Opiekun naukowy: Dr hab. Maciej Walczak
 10. Lokalizacja oraz rola białek AUX/LAX  i ABCB1 i ABCB19  w procesie tworzenia i różnicowania kalusa w warunkach in vitro u Arabidopsis thaliana
  Opiekun naukowy: Dr hab. Justyna Wiśniewska