Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

grant ETIUDA Narodowego Centrum Nauki

obrazek:

Z przyjemnością informujemy, że mgr Anna Przybylska z Katedry Zoologii i Ekologii Kręgowców otrzymała grant ETIUDA Narodowego Centrum Nauki. 

W ramach projektu pt.: Polimorfizm fenotypu zimowego w populacji chomicznika dżungarskiego (Phodopus sungorus), realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Ulm w Niemczech, doktorantka odbędzie półroczny staż zagraniczny. Celem projektu, którego opiekunem zagranicznym jest prof. Annika Herwig jest porównanie molekularnego mechanizmu regulacji poziomu hormonów tarczycy, w tym poziomu ekspresji genów u różnych fenotypów chomicznika dżungarskiego. Uzyskane wyniki pozwolą na rozwój badań nad ewolucyjnym mechanizmem utrzymywania się polimorfizmu zimowego fenotypu w populacji. Projekt ten daje perspektywę dłuższej, międzynarodowej współpracy.

pozostałe wiadomości