Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Rekrutacja!!!

Rekrutacja na kierunki biologiczne i weterynarię

Więcej informacji

więcej informacji

zdjęcie

Aktualności Koronawirus [Akt. 13.06.2020]

Najważniejsze informacje dotyczące koronowirusa. 

więcej informacji

zdjęcie

Prof. dr hab. Maciej Walczak został dyrektorem międzynarodowej konferencji "Biotechnological decontamination of CBRN agents"

Międzynarodowy sukces pracownika naszego Wydziału. Prof. dr hab. Maciej Walczak został dyrektorem międzynarodowej konferencji "Biotechnological decontamination of CBRN agents" odbywającej się w Kijowie i finansowanej przez NATO.

więcej informacji

zdjęcie

Granty badawcze dla zespołu naukowego z Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej.

Zespół naukowy z Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej w składzie: dr Anna Suwińska, dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK oraz dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK, uzyskał finansowanie trzech projektów eksperymentalnych obejmujących badania z zakresu molekularnych podstaw biologii rozwoju roślin i zwierząt.

więcej informacji

zdjęcie

Przyroda poligonu toruńskiego: Stan badań i problemy ochrony

W ostatnich dniach ukazała się monografia pt. ,,Przyroda poligonu toruńskiego: Stan badań i problemy ochrony". Praca stanowi obszerne dzieło przedstawiające bogactwo przyrodnicze poligonu toruńskiego, a także zwraca uwagę na problemy ochrony tego cennego przyrodniczo obszaru. 

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Pierwsza zdalna obrona doktoratu w historii Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

W dniu dzisiejszym miała miejsce pierwsza w historii Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzona zdalnie.

więcej informacji

zdjęcie

Rejestracja na tematy prac licencjackich

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac licencjackich zaplanowana jest w terminie od 16 do 26 czerwca 2020 roku. Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie (dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą zgłosić się do potencjalnego promotora pracy dyplomowej i uzyskać zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem

więcej informacji

zdjęcie

Nagrodzeni za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

więcej informacji

zdjęcie

Grant PRELUDIUM (NCN) dla Pani mgr Liliany Siekacz.

Pani mgr Liliana Siekacz, doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” otrzymała grant PRELUDIUM (NCN) zatytułowany:

„Chronologia niezlignifikowanych przyrostów rocznych oraz parametrów dymensyjnych cewek drewna – nowe źródło informacji o zmianach środowiskowych zapisanych w przyrostach rocznych sosny ościstej.”

Jego wykonanie jest przewidziane na dwa lata a finansowanie wynosi 137 873zł.

Promotorem Pani mgr L. Siekacz jest dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK, zaś promotorem zagranicznym dr Charlotte Pearson (Uniwersytet Arizony, Laboratory of Tree-Ring Research)

więcej informacji

zdjęcie

Laureaci konkursów NCN

18 projektów naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzyma finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1.

więcej informacji

zdjęcie

Dziesiątka nowych profesorów UMK

Dziesięcioro naukowców z UMK otrzymało nominacje profesorskie.

więcej informacji

zdjęcie

[Akt. 27.04] Informacje dla studentów o zajęciach prowadzonych zdalnie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje odnośnie zajęć prowadzonych zdalnie dla poszczególnych kierunków:

Biologia Sądowa [akt. 27.04]
Biologia [akt.27.04]
Biotechnologia [27.04]
Diagnostyka Molekularna [akt.27.04]
Ochrona Środowiska [akt.27.04]
Sport i Wellness [akt. 27.04]
Weterynaria [akt. 20.04]

Wykłady Ogólnouniwersyteckie [akt.27.04]

 

Koordynator zdalnego kształcenia: mgr Edyta Rutkowska, edyrut@umk.pl, tel. (56) 611 2583 [zmiana numeru telefonu]

 

Informacja od koordynatora SPNJO, pani mgr Magdaleny Bożenko-Kęski:

Szanowni Studenci,
Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Zajęcia prowadzone są w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 z możliwością jego przedłużenia.

Prowadzący zajęcia poinformują uczestników grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. Na bieżąco będziemy informować Państwa o poszczególnych etapach realizacji zajęć. Prosimy o dostosowanie się do przestawionych przez prowadzących zajęcia zasad współpracy.
Dyżury pracownicze są prowadzone także tylko w formie zdalnej (maile, lub po ustaleniu z prowadzącym przy pomocy komunikatora).
Kierownictwo SPNJO UMK

więcej informacji

zdjęcie

Success!


Raising the competences of almost 200 students of the Faculty of Biology and Environmental Protection of the Nicolaus Copernicus University in areas crucial to the economy and the development of the country.

więcej informacji

Archiwum