Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Zmarł prof. Robert Bandurski

16 lutego 2020 roku w wieku 95 lat zmarł prof. dr Robert Bandurski, doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrodzone publikacje

14 lutego 2020 r. w Collegium Maximum UMK odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Na liście laureatów znalazło się niemal 120 naukowców.

więcej informacji

zdjęcie

Wybrano nowe wyłaniające się pola badawcze

W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej wybrano cztery nowe wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields).

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy Rad Dziedzinowych można zobaczyć na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów konkursu na nowe, wyłaniające się pola badawcze. Z naszego Wydziału laureatem został zespół: „New insight into chronic diseases: from risk factors, through prevention, diagnosis to treatment”, którego liderem jest pani dr hab. Justyna Rogalska, prof. UMK. 

Więcej informacji

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki konkursu "Debiuty" i "Mobilności"

W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej wyłoniono laureatów pierwszego konkursu Debiuty i Mobilności.

Ocenę merytoryczną zgłoszeń do konkursu Debiuty wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy Rad Dziedzinowych są dostępne na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Debiuty". Z naszego Wydziału granty otrzymały:

dr hab. Maria Świontek-Brzezińska, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii (Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne)

dr Dorota Nemecz, Katedra Biochemii (Nauki o życiu)

Drugi nabór wniosków do konkursu Debiuty odbędzie się w 2020 roku. Ogłoszenie o konkursie pojawi się na stronie IDUB na przełomie marca i kwietnia. Termin zgłoszeń będzie ustalony na koniec maja 2020 r.

 Więcej informacji

więcej informacji

zdjęcie

WYNIKI KONKURSU ,,JĘZYK ŁACIŃSKI Z ELEMENTAMI TERMINOLOGII MEDYCZNEJ"

LINGUA  LATINA  NOBIS  NOTA  EST

W dniu 29 stycznia b.r. w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych odbył się konkurs ,,Język łaciński z elementami terminologii medycznej". Z przyjemnością informujemy, że laureatkami tego konkursu zostały:

  1. Anna Wiertel
  2. Natalia Ziółkowska
  3. Justyna Romanowicz

Laureatki konkursu są studentkami I roku Weterynarii.

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Silna reprezentacja Wydziału w PAN

Spośród 50 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wybranych do komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023, aż pięć osób to przedstawiciele naszego Wydziału:

prof. dr hab. Deptuła Wiesław (Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN)
prof. dr hab. Hrynkiewicz Katarzyna (Komitet Biotechnologii PAN)
dr hab. Lenartowska Marta, prof. UMK (Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN)
prof. dr hab. Ulrich Werner (Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN)
dr hab. Wojciechowski Michał, prof. UMK (Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN)

Więcej informacji na stronie

więcej informacji

zdjęcie

Prezentacja wyłaniających się pól badawczych w ramach programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości

W ramach działań zawiązanych z wdrażaniem programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości, prof. Katarzyna Hrynkiewicz i prof. Krzysztof Szpila przedstawiają wyłaniające się pola badawcze funkcjonujące na Wydziale: "Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia" (obszar Nauki Ścisłe i Techniczne) oraz „Ekologia i Biogeografia” (obszar Nauki o Życiu).

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca z Università Degli Studi Del Molise

W dniach 13.01-17.01.2020 w ramach projektu KA107 Erasmus+ na Uniwersytecie w Campobasso (Università Degli Studi Del Molise) i dodatkowo w Neapolu (Università Degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) przebywała dr Małgorzata Pawlikowska z Katedry Immunologii Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Oprócz przeprowadzonych zajęć zostały omówione możliwości współpracy naukowej i wymiany kadry oraz studentów pomiędzy Uniwersytetami.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje

 

Stypendia za publikacje
12 grudnia w Collegium Maximum UMK odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Na liście laureatów znalazło się blisko 150 nazwisk.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 (w przypadku nauk humanistycznych) punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z naszego Wydziału stypendia otrzymały następujące osoby:

Publikacje za 200 punktów:

Dr Stefany Cárdenas-Pérez, Udział 100%


Publikacje za 140 punktów:

Dr hab. Janusz Żbikowski, prof. UMK, Udział 100%
Prof. dr hab. Werner Ulrich, Udział 100%
Prof. dr hab. Werner Ulrich, Udział 100%
Prof. dr hab. Krzysztof Szpila, Udział 100%
Dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK, Udział 100%
Mgr Anna Przybylska-Piech, Udział 60%
Dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK, Udział 20%
Dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK, Udział 20%
Dr Marcin Gołębiewski, Udział 30%
Dr Katarzyna Krzyżyńska, Udział 2%
Dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK, Udział 3%
Dr hab. Jacek Kęsy, prof. UMK, Udział 5%
Dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK, Udział 30%
Dr Tomasz Jędrzejewski, Udział 11%
Dr Tomasz Jędrzejewski, Udział 11%
Dr Magdalena Wypij, Udział 7,8%
Dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK, Udział 3,2%
Dr Anna Suwińska, Udział 10%
Dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK, Udział 10%
Dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK ,Udział 80%
Dr Agnieszka Kalwasińska, Udział 76%
Dr Edyta Deja-Sikora, Udział 12%
Dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK, Udział 6%
Dr hab. Maciej Walczak, prof. UMK, Udział 6%
Dr Magdalena Czarnecka, Udział 50%
Dr hab. Tomasz Kakareko, prof. UMK, Udział 15%
Dr Łukasz Jermacz, Udział 10%
Dr Roman Pawlak (nie-nauczyciel), Udział 10%
Dr hab. Jarosław Kobak, prof. UMK, Udział 15%
Dr Justyna Boniecka, Udział 70%
Dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK, Udział 15%
Dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK, Udział 15%
Dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK, Udział 50%
Dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK, Udział 50%
Mgr Bliss Furtado, Udział 35%
Dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK, Udział 5%
Dr Marcin Gołębiewski, Udział 10%
Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Udział 30%
Mgr Bliss Furtado Udział 45%
Dr Sonia Szymańska Udział 15%
Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Udział 40%

Galeria zdjęć

więcej informacji

zdjęcie

W publikacji wydanej przez NAWA znalazły się badania prowadzone przez zespół naukowy kierowany przez dr hab. Grażynę Dąbrowską, prof. UMK z Katedry Genetyki.

W dniach 26-27 listopada 2019 roku w Warszawie podczas konferencji z okazji 2. rocznicy powstania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt.”Internationality of Polish Science and Higher Education” odbyła się promocja książki zatytułowanej „Science in Poland in 34 Snapshots”. W publikacji wydanej przez NAWA znalazły się badania dotyczące przyspieszania degradacji plastiku, prowadzone przez zespół naukowy kierowany przez dr hab. Grażynę Dąbrowską, prof. UMK z Katedry Genetyki. Celem publikacji jest promowanie polskiej nauki podczas międzynarodowych konferencji i spotkań.

 

Więcej informacji na stronie

Publikacja dostępna tutaj

 

więcej informacji

zdjęcie

Pani Aleksandra Bogumiła Florkiewicz wśród laureatów prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant.

Pani Aleksandra Bogumiła Florkiewicz, studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia Biotechnologii znalazła się w gronie wybitnych młodych naukowców, laureatów prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant. Wsparcie finansowe w kwocie 182 443 tyś przeznaczono na projekt pt. „Poszukiwanie markerów stresu suszy glebowej znajdujących zastosowanie w selekcji odmian łubinu żółtego o zwiększonym potencjale plonotwórczym”, który będzie realizowany we współpracy z panią dr Agatą Kućko(SGGW, Warszawa) i bezpośrednią opieką naukową pani dr hab. Emilii Wilmowicz, prof. UMK.

Pani Aleksandra w dniu 3 grudnia 2019 roku otrzymała z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dyplomu oraz statuetkę – symbol Diamentowego Grantu.

więcej informacji

zdjęcie

Regionalne Forum Innowacji i Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

20 listopada podczas Regionalnego Forum Innowacji i Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, które wpisywało się w wydarzenia związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości, zespołowi naukowemu z Katedry Genetyki i Katedry Chemii i Fizykochemii  Polimerów (Zuzanna Garstecka, Olga Narbutt, Grażyna B. Dąbrowska, Ewa Olewnik-Kruszkowska, Grażyna Szczepańska) za projekt zatytułowany: „PETout - biologiczny preparat przyspieszający rozkład plastiku” została przyznana nagroda „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw”. Ponadto projekt zespołu w kategorii nauka otrzymał certyfikat "Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe, przyznawanej projektom, które szczególnie wyróżniły się w regionie.

więcej informacji

zdjęcie

Granty NCN dla naszych pracowników

Dwoje pracowników naszego Wydziału zdobyło granty w konkursie OPUS 17 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki:
- Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz uzyskała grant w panelu NZ9 wysokości 1.827 205 zł na projekt pn. "Salicornia europaea L. - roślina uprawna wolna od mikroorganizmów patogennych dla człowieka (Sali-Food).
- dr Andrzej Grzywacz uzyskał grant w panelu NZ8 wysokości 1.624 851 zł na projekt pn. "Filogeneza i ewolucja stadiów preimaginalnych muchowatych (Diptera: Muscidae)".

Więcej informacji o konkursach i nagrodzonych wnioskach na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/…/wyni…/2019-11-18-opus17-preludium17

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

PROM

Dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach programu PROM

W dniu 10.10.2019 rusza pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM -  międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK. W ramach programu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej sfinansowanych zostanie 100 przyjazdów i wyjazdów, głównie doktorantów.  Z programu mogą skorzystać tylko doktoranci studiujący na wydziałach tworzących Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na UMK, reprezentujących dyscypliny: astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, lub doktoranci chcący przyjechać na te wydziały.

więcej informacji

zdjęcie

Interdyscyplinarne prace badawcze

We wrześniu tego roku dr Alicja Drozd-Lipińska z Katedry Biologii Człowieka przeprowadziła interdyscyplinarne prace badawcze w okolicach jeziora Orłowskiego w gm. Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie. Dzięki współpracy z pracownikami Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Toruniu udało się zlokalizować nieznane dotąd cmentarzysko ciałopalne ludności kultury wielbarskiej. Badania przeprowadzono dzięki dofinansowaniu ze środków będących w dyspozycji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

więcej informacji

zdjęcie

Majówka

 

Nową atrakcją na terenie wydziałowego ogrodu botanicznego jest dom dla owadów zapylających. Został zbudowany podczas zajęć XVII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Autorami tego pomysłu są dr Katarzyna Piątkowska, dr Przemysław Grodzicki oraz mgr Karol Fiedorek.

więcej informacji

zdjęcie

Success!


Raising the competences of almost 200 students of the Faculty of Biology and Environmental Protection of the Nicolaus Copernicus University in areas crucial to the economy and the development of the country.

więcej informacji

Archiwum