Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

CERTYFIKOWANE KURSY

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych ogłasza nabór na CERTYFIKOWANE KURSY w ramach PROGRAMU ROZWOJU KOMPETENCJI.

Program jest częścią Projektu:

„Universitas Copernicana Thoruniensis in Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” finansowanego przez Fundusze Europejskie (Wiedza Edukacja Rozwój). 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyprawa pracowników KEiB do Gujany Francuskiej.

Wyjazd miał na celu zebranie materiału neotropikalnych muchówek z nadrodzin Muscoidea i Oestroidea na potrzeby realizowanych w Katedrze projektów NCN 2019/33/B/NZ8/02316 i 2018/31/B/NZ8/02113. Oprócz muchówek nie sposób było nie zwrócić uwagi na inne spektakularne elementy entomofauny.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK z dnia 1 października 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych oraz funkcjonowania Wydziału

§1

Zgodnie z Zarządzeniem nr 185 Rektora UMK z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK w Toruniu w okresie od 1 października 2021 do 28 lutego 2022 r wraz z Załącznikiem oraz Zarządzeniem nr 186 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Post-doc position in project “Effect of global warming on interactions between alien and native ectothermic species of prey and predators"

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Ekologii i Biogeografii

Nazwa stanowiska: Post-doc position in project “Effect of global warming on interactions between alien and native ectothermic species of prey and predators” – principal investigator Łukasz Jermacz

Wymagania:

We require:

  • D. in biology
  • Strong publication record, including at least one first-author publication in a high quality journal
  • Experience in ecology (obligatory)
  • Experience in aquatic animal respirometry (not absolutely required, but will be a strong advantage)
  • Experience in invertebrate physiology including biochemical measurements (not absolutely required, but will be a strong advantage)
  • Expertise and competence in designing and carrying out scientific experiments and in interpreting their results
  • Experience in writing manuscripts for publication, and fellowship or grant proposals
  • Proactive approach to achieving objectives, good interpersonal skills, collaborative and adaptive attitude
  • Very good organizational skills, especially project and time management skills
  • Very good command of English (written and oral communication) and presentation skills

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczysta Immatrykulacja studentów Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych 04.10.2021

Uroczysta Immatrykulacja studentów WNBiW.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dzień Otwarty Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

W czwartek (30 września 2021) w ramach Dnia Otwartego Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych gościliśmy uczniów  ze szkół średnich z Torunia, Golubia-Dobrzynia i Wąbrzeźna. Uczniowie mieli okazję poczuć się jak studenci - wysłuchać wykładów oraz wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych, których tematyka prezentowała zainteresowania badawcze pracowników oraz ofertę dydaktyczną Wydziału. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W stronę biologizacji rolnictwa

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską realizowaną na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych w roku akademickim 2020/21.

Prace należy składać w siedzibie Samorządu Studenckiego do dnia 5 listopada 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 listopada 2021 roku podczas Dyplomatorium.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, w zakładce Student-dokumenty do pobrania.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

YUFE Life Sciences – perspektywy współpracy

Z inicjatywy i na zaproszenie dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych prof. dr. hab. Wernera Ulricha, dziekani siedmiu europejskich uniwersytetów YUFE przyjechali do Torunia na pierwszy cykl warsztatów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK z Katedry Biochemii, współautorem wysokopunktowanych publikacji

W ostatnim czasie ukazały się dwie wysokopunktowane publikacje, których współautorem jest dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK z Katedry Biochemii.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

YUFE LIFE SCIENCES – PERSPECTIVES FOR COOPERATION

Konsorcjum YUFE, zrzeszające obecnie 10 europejskich uniwersytetów badawczych, znajduje się w fazie szybkiego rozwoju konceptualnego, koncentrując swoje działania na kwestiach takich jak edukacja, współpraca naukowa czy tworzenie sieci akademickiej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział NBiW uzyskał pozwolenie na prowadzenie badań GMM II

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu uzyskał dnia 27.04.2021 zgodę Ministra Klimatu i Środowiska na podstawie art. 15e pkt 2 w zw. z art. 15k w zw. z art. 15m ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 117) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. poz. 735) (Decyzja nr 69/2021) na prowadzenie badań naukowych, w którym mogą być realizowane badania w ramach zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych - GMM II kategorii zagrożenia, w laboratoriach Wydziałowego Laboratorium Zakładu Inżynierii Genetycznej na Wydziale NBiW, kierowanego przez dr hab. Justynę Wiśniewską, prof. UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody Rektora dla pracowników.

W minionym tygodniu: 22 i 25 czerwca, odbyły się uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień JM Rektora dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczyste wręczenie dyplomu habilitacyjnego i dyplomów doktorskich

W dniu 19 czerwca  2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu habilitacyjnego i dyplomów doktorskich uzyskanych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Serdecznie gratulujemy !!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021

Opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński jest najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski, na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska, na czwartym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Nasza Uczelnia znalazła się na miejscu 17, wspólnie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W rankingu Kierunków Studiów Biologia UMK jest na miejscu 13, a Biotechnologia na 7 wśród uczelni krajowych.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski doktorem honorowym Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant australijskiego programu rządowego dla Dr Nikolas'a Johnston'a (Katedra Ekologii i Biogeografii).

Pracownik naszego Wydziału, Dr Nikolas Johnston (Katedra Ekologii i Biogeografii, stanowisko post-doc w ramach projektu NCN 2018/31/B/NZ8/02113) otrzymał grant w ramach australijskiego programu rządowego National Taxonomy Research Grant Program (NTRGP). Projekt będzie trwał dwa lata i dotyczy integratywnej taksonomii australijskich muchówek z podrodziny Calliphorinae. Wśród wykonawców znaleźli się prof. Krzysztof Szpila, oraz dwaj długoletni współpracownicy KEiB, prof. James Wallman (University of Technology Sydney) i prof. Thomas Pape (Natural History Museum of Denmark).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Get a double master degree in biological sciences!

We are the first University in Poland to offer a double degree programme in biological sciences. The Master Programme managed in collaboration with Parthenope University of Naples (Italy) is organized under the auspices of the UNESCO Chair in “Environment, Resources and Sustainable Development”, of which Nicolaus Copernicus University is an official partner.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyniki konkursu fotograficznego ,,Roślinne piękności moim okiem’’

Konkurs fotograficzny ,,Roślinne piękności moim okiem’’ organizował  Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach szóstej edycji międzynarodowej akcji „Fascynujący Dzień Roślin’’.

Komisja w składzie: Andrzej Romański, Anna Walkowska, Magdalena Wolska, Dariusz Kamiński, Justyna Wiśniewska spośród nadesłanych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych przyznała nagrody od I do III miejsca oraz wyróżnienia.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione fotografie można obejrzeć na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu  - link

Przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy zostaną rozesłane pocztą. 

Autorzy zdjęć wyrazili zgodę na publikację na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych –zgodnie z regulaminem konkursu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studentka III roku weterynarii laureatką Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowcyh

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowi studenci Erasmus+

W semestrze letnim 2020/2021 na naszym Wydziale podjęli studia nowi studenci Erasmus+.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrodzeni za publikacje

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców UMK za najwyżej punktowane publikacje naukowe. W ostatnim zestawieniu zostały uwzględnione 53 publikacje z afiliacją z UMK, w tym 10 z udziałem pracowników Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, które uzyskały 140 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nasi studenci ze stypendiami Ministra!

Troje studentów naszego Wydziału otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021:

Pani Lorkowska Patrycja, studentka trzeciego roku sport i wellness, i studenci drugiego i trzeciego roku biotechnologii Panowie Przywieczerski Tomasz i Burchardt Sebastian

 

Gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biotechnologia

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o pozytywnej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biotechnologia. Jednocześnie pragniemy Państwu podziękować za udział w tworzeniu kierunku i współpracę podczas wizytacji Komisji.

Kolegium Dziekańskie

Uchwała PKA

Pismo gratulacyjne

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Post-doc position in the National Science Center project "Successful migration - are passerine birds trading maintenance of body temperature off against water conservation?"

Department of Vertebrate Zoology and Ecology, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

Scope of work:

We are looking for a co-investigator in the National Science Center project "Successful migration - are passerine birds trading maintenance of body temperature off against water conservation?" In this project, we aim to answer questions concerning the problem of phenotypic adjustments in small passerines that occur during migration. We will quantify energy metabolism and evaporative water loss in conjunction with measurements of body temperature in response to acclimation or acclimatization to different ambient temperatures to experimentally test the hypothesis that successful migration of small birds is constrained by the ability to effectively dissipate heat and the need to conserve water.

The successful candidate will be expected to contribute to the empirical research, analyze physiological data, write manuscripts and contribute intellectually in the development of the project.

Popular description of the project available at: https://goo.gl/icbwKR

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Powołanie Pani Prof. dr hab. Adriany Szmidt-Jaworskiej do zespołu ds. opracowania Strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia.

Pani Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska - prodziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych ds. Studenckich i Kształcenia została powołana do zespołu ds. opracowania Strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia na okres do 30 czerwca 2021 r.

 

Zarządzenia Rektora w tej sprawie.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Student biologii sądowej Mistrzem Polski!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studentki Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej studiowały na naszym Wydziale

W ramach podpisanej w 2020 roku umowy z Połtawską Państwową Akademią Rolniczą (Ukraina) na naszym Wydziale w semestrze zimowym 2020/2021 studiowały Panie Valeria Stetsenko i Katya Kapustyan.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu w sprawie organizacji procesu kszałcenia

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

W związku z wyrażeniem zgody przez JM Rektora na zmianę organizacji roku akademickiego i zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 oraz mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii

Ogłoszenie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia dydaktyczne do oceny

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie organizacji kształcenia

Szanowni Państwo,

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - rusza nabór

UNIVERSITAS COPERNICANA THORUNIENSIS IN FUTURO

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Katedrze Mikrobiologii

Ogłoszenie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Katedrze Ekologii i Biogeografii

Ogłoszenie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Katedrze Geobotaniki i Planowania Krajobrazu oraz Katedrze Nauk Podstawowych i Przedklinicznych.

Ogłoszenie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Drodzy Absolwenci, w tym roku żegnamy Was wirtualnie. Start w imieniny patrona naszej uczelni!

https://youtu.be/pwN1CpZJXxE

Film powstał dzięki współpracy z Programem "Absolwent UMK" oraz Sekcją Kreatywną Działu Promocji i Informacji UMK. 

Program "Absolwent UMK" zachęca do wyrobienia bezpłatnej Karty Absolwenta UMK, która uprawnia do korzystania z wielu zniżek i przywilejów na Uczelni oraz u Partnerów.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką za rok akademicki 2019/20

Z wielką przyjemnością przedstawiamy laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką za rok akademicki 2019/20

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab Agnieszka Piernik, prof. UMK członkiem rady naukowej Parku Narodowego Bory Tucholskie.

Dr hab Agnieszka Piernik, prof. UMK została powołana przez Ministra Środowiska (Dziennik Urzędowy MŚ z dnia 18.09.2020, poz. 35) na członka rady naukowej Parku Narodowego Bory Tucholskie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Aktualności Koronawirus [Akt. 01.04.2021]

Najważniejsze informacje dotyczące koronowirusa. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownicy Instytutu Medycyny Weterynaryjnej laureatami konkursu OPUS 19

 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przyznał zespołowi badawczemu IMW UMK w Toruniu środki finansowe w wysokości 1 382 400 zł w ramach konkursu OPUS 19 na realizację projektu badawczego pt. Badanie zdolności do różnicowania się i transdyferencjacji świńskich jajnikowych komórek pęcherzykowych w warunkach hodowli in vitro, który będzie realizowany na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Mariusz Skowroński, kierownik Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. dr hab. Werner Ulrich, prof. dr hab. Krzysztof Szpila, oraz dr hab. Bartosz Kempisty, prof. UMK w elitarnym gronie 2 procent najbardziej wpływowych badaczy na świecie.

Prof. dr hab. Werner Ulrich i prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Instytutu Biologii oraz dr hab.  Bartosz Kempisty, prof. UMK z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej w elitarnym gronie dwóch procent najbardziej wpływowych badaczy na świecie pod kątem cytowalności prac przez innych autorów z reprezentowanej przez nich dyscypliny. Obaj pracownicy Katedry Ekologii i Biogeografii zostali ujęci w zestawieniu dotyczącym całości kariery naukowej i dla roku 2019, natomiast prof. Kempisty w ujęciu dotyczącym roku 2019.

Link do publikacji

Lista nazwisk (tabela S6 i S7)

Więcej informacji

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces w projekcie NAWA – STER!

Uniwersytet Mikołaja Kopernika został beneficjentem projektu STER ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2021-22.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2021-22. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2021 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Rektorów UMK

Szanowni Państwo,

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Biolodzy z UMK zespołowo walczą z suszą

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenci kierunku Biologia Sądowa w programie Erasmus+

W ramach programu Erasmus+, studenci kierunku Biologia Sądowa, Pani Katarzyna Dębska  oraz Pani Olga Jankowska i Pan Hubert Rutkowski, w semestrze zimowym studiują na Üsküdar University  (Pani Katarzyna) oraz Universidade de Coimbra (Pani Olga i Pan Hubert). Poniżej relacje studentów z pobytu w Turcji i Portugalii:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Grażyna Dąbrowska Innowatorem UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces profesor Katarzyny Hrynkiewicz w prestiżowym konkursie BiodivClim: Biodiversity and Climate Change

Międzynarodowy zespół naukowców, którego członkiem jest prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, został laureatem konkursu BiodivClim organizowanego przez sieć BiodivERsA.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Akt Nominacyjny na profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dla Pani dr hab. Justyny Rogalskiej, prof. UMK z naszego Wydziału.

W dniu 29 września 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt nominacyjny profesora nauk ścisłych i przyrodniczych Pani dr hab. Justynie Rogalskiej, prof. UMK

Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biologia

Treść uchwały

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pan dr Przemysław Zakrzewski podjął pracę na Uniwersytecie w Bristolu

15 września laureat grantów NCN PRELUDIUM i ETIUDA – Przemek Zakrzewski z Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej – z wyróżnieniem obronił zdalnie swoją rozprawę doktorską pt. „„Udział miozyny VI w procesie spermiogenezy u myszy”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora z 8 września

Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PETstop: mikroorganizmy na wojnie z plastikiem

Badaczka z UMK wie, jak na długie lata rozwiązać problem plastikowych odpadów. Wystarczy uwolnić mikroorganizmy, które przekształcą najtrudniej rozkładające się śmieci w pokarm i je zjedzą.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Publikacja w PNAS !!!

Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej odnotowuje kolejny sukces. To trzecia publikacja pracowników Katedry za 200 pkt w 2020 roku. W PNAS  (IF 9.421) właśnie ukazała się publikacja, która powstała w międzynarodowym zespole badaczy z UMK, UAM i badaczy z USA i UK. Wyniki badań dotyczą kluczowych zagadnień regulacji poziomu ekspresji przez postranskrypcyjne modyfikacje RNA.

https://www.pnas.org/content/early/2020/08/14/2003733117

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Student naszego Wydziału został nowym przewodniczącym Samorządu Studenckiego

Hubert Długołęcki z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych został wybrany na nowego przewodniczącego Samorządu Studenckiego UMK. Swoją dwuletnią kadencję rozpoczął z dniem wyborów - 17 lipca 2020 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wysokie miejsce naszych kierunków: Biologii I Biotechnologii w rankingu Perspektywy 2020

Trzeci rok z rzędu nasza Biologia i Biotechnologia zyskują w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pierwsza zdalna obrona doktoratu w historii Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

W dniu dzisiejszym miała miejsce pierwsza w historii Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzona zdalnie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Laureaci konkursów NCN

18 projektów naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzyma finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1.

więcej informacji

Archiwum