Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Aktualności Koronawirus

Najważniejsze informacje dotyczące koronowirusa. 

więcej informacji

zdjęcie

Laureaci konkursów NCN

18 projektów naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzyma finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1.

więcej informacji

zdjęcie

Grant PRELUDIUM (NCN) dla Pani mgr Liliany Siekacz.

Pani mgr Liliana Siekacz, doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” otrzymała grant PRELUDIUM (NCN) zatytułowany:

„Chronologia niezlignifikowanych przyrostów rocznych oraz parametrów dymensyjnych cewek drewna – nowe źródło informacji o zmianach środowiskowych zapisanych w przyrostach rocznych sosny ościstej.”

Jego wykonanie jest przewidziane na dwa lata a finansowanie wynosi 137 873zł.

Promotorem Pani mgr L. Siekacz jest dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK, zaś promotorem zagranicznym dr Charlotte Pearson (Uniwersytet Arizony, Laboratory of Tree-Ring Research)

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki wyborów kandydata na Dziekana na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Na stronie Komisji Wyborczej Uniwersytetu zamieszczono oficjalne wyniki dzisiejszych wyborów

więcej informacji

zdjęcie

[Akt. 20.05.2020] Głosowanie dla wyboru kandydata na Dziekana na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Głosowanie dla wyboru kandydata na Dziekana na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

więcej informacji

zdjęcie

Dziesiątka nowych profesorów UMK

Dziesięcioro naukowców z UMK otrzymało nominacje profesorskie.

więcej informacji

zdjęcie

Kandydaci na dziekanów

Komisja Wyborcza Uniwersytetu ogłosiła listę kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na nową kadencję.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia Rektora za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych zaprasza maturzystów!

Wkrótce rekrutacja na kierunki biologiczne i weterynarię

Więcej informacji

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Rektora UMK z 30 kwietnia

Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie Rektora z 30 kwietnia)

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

więcej informacji

zdjęcie

[Akt. 27.04] Informacje dla studentów o zajęciach prowadzonych zdalnie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje odnośnie zajęć prowadzonych zdalnie dla poszczególnych kierunków:

Biologia Sądowa [akt. 27.04]
Biologia [akt.27.04]
Biotechnologia [27.04]
Diagnostyka Molekularna [akt.27.04]
Ochrona Środowiska [akt.27.04]
Sport i Wellness [akt. 27.04]
Weterynaria [akt. 20.04]

Wykłady Ogólnouniwersyteckie [akt.27.04]

 

Koordynator zdalnego kształcenia: mgr Edyta Rutkowska, edyrut@umk.pl, tel. (56) 611 2583 [zmiana numeru telefonu]

 

Informacja od koordynatora SPNJO, pani mgr Magdaleny Bożenko-Kęski:

Szanowni Studenci,
Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Zajęcia prowadzone są w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 z możliwością jego przedłużenia.

Prowadzący zajęcia poinformują uczestników grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. Na bieżąco będziemy informować Państwa o poszczególnych etapach realizacji zajęć. Prosimy o dostosowanie się do przestawionych przez prowadzących zajęcia zasad współpracy.
Dyżury pracownicze są prowadzone także tylko w formie zdalnej (maile, lub po ustaleniu z prowadzącym przy pomocy komunikatora).
Kierownictwo SPNJO UMK

więcej informacji

zdjęcie

Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 29 kwietnia)

Zarządzenie nr 17 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniuz dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 4 do 31 maja 2020 r.

więcej informacji

zdjęcie

WYNIKI KONKURSU - GRANTS4NCUSTUDENTS

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości oraz Emerging Fields).

Do konkursu wpłynęło 37 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 38 zgłoszeń do komisji ST oraz 26 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 101 wniosków spełniających, w tym dwa niespełniające wymagań formalnych). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

więcej informacji

zdjęcie

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia zdalnego na uczelniach

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni resort Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia.

 

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia Rektora za publikacje

Po raz kolejny JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

więcej informacji

zdjęcie

Umowa na budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i firma Strabag podpisały umowę na budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Budynek będzie gotowy pod koniec 2021 r.

więcej informacji

zdjęcie

Wystawa fotograficzna pt. „Makroświaty”

dr hab. Adam Adamski, prof. UMK, Wystawa fotograficzna pt. „Makroświaty”

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda dla profesor UMK - dr hab. Grażyny Dąbrowskiej w plebiscycie: Kobieta. Innowacja. Natura

Firma Lirene zorganizowała plebiscyt Kobieta. Innowacja. Nauka., by docenić kobiety, które działają na rzecz środowiska i swoją codzienną pracą kształtują lepszą przyszłość.

więcej informacji

zdjęcie

List JM Rektora UMK

Panie i Panowie

Pracownicy, Studenci i Doktoranci

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

więcej informacji

zdjęcie

Academia Copernicana - konkurs na projekty doktorskie

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana (ISD-AC) ogłasza konkurs na projekty doktorskie, w ramach którego sfinansowane zostaną trzy stypendia doktorskie w latach 2020-2024. Konkurs jest przeznaczony dla pracowników samodzielnych Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, którzy nie są związani z żadnym z Emerging Fields oraz Centrum Doskonałości, które działają na naszym Uniwersytecie.

9-30 marca 2020 r. – nabór Wniosków

1-30 kwietnia 2020 – rekrutacja doktorantów

Wnioski wraz z potwierdzeniem od promotora zagranicznego proszę składać w sekretariacie ISD-AC (Pani Paulina Baranowska).

Wniosek

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Rektora UMK

Komunikat Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 04.03.2020 w sprawie wytycznych i zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

więcej informacji

zdjęcie

Dodatkowy nabór na staże zagraniczne dla doktorantów z UMK w programie PROM II

W dniu 2 marca 2020 roku zostanie otwarty dodatkowy nabór w programie międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej PROM II na dofinansowanie wyjazdów stażowych dla doktorantów z UMK. Do rozdysponowania jest jeszcze 9 stypendiów na 3 tygodniowe staże. Kwota dofinansowania wynosi 9700 PLN na koszty utrzymania oraz dodatkowo od 1000 PLN do 5000 PLN na pokrycie kosztów podróży.  Zachęcamy wszystkich doktorantów do poszukania miejsca odbycia stażu i złożenia wniosku.  Wnioski mogą też składać doktoranci, którzy niedawno rozpoczęli studia III jak i osoby które już składały podania dofinansowanie w ramach programu PROM II, ale go nie dostały.  Program adresowany jest do doktorantów z następujących wydziałów: 
Wydział Chemii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Więcej informacji można znaleźć na stronie

Nabór potrwa do 16 marca 2020 r.

Koordynatorem projektu jest dr Łukasz Pepłowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

więcej informacji

zdjęcie

Sukces wydziałowego spin-off’a - udział w dużym projekcie NCBiR i konsorcjum naukowym

Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitorowaniu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich.

12 076 870 PLN – Wartość Projektu

10 907 139 PLN – Dofinansowanie NCBR

1 196 731 PLN – Wkład Własny

Plik

więcej informacji

zdjęcie

Nowi studenci Erasmus+

W semestrze letnim 2019/2020 na naszym Wydziale podjęli studia nowi studenci Erasmus+.
W ramach wymiany z krajami programu przyjechał do nas Pan Yasin Ay z Turcji, studiujący biologię molekularną i genetykę na Üsküdar University w Stambule.
W ramach programu KA107 z Cadi Ayyad University w Marakeszu przyjechali Jamal Harchi, Siham Wakib i Fatima-Zahraa El Balghiti.
Jamal i Siham będą wykonywać badania do pracy magisterskiej pod kierunkiem dra hab. Macieja Walczaka, prof. UMK, natomiast Fatima-Zahraa pod kierunkiem dra hab. Marcina Koprowskiego, prof. UMK.
Serdecznie witamy!

więcej informacji

zdjęcie

Studentka Szkoły Doktorskiej "Academia Copernicana" w międzynarodowym zespole!

Doktorantka Szkoły Doktorskiej "Academia Copernicana" magister Liliana Siekacz, została jedyną współautorką z Polski artykułu przeglądowego dotyczącego badań dendrochronologicznych na świecie   https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959683620902230).

Na początku lutego Pani Liliana, w ramach czteromiesięcznego stażu finansowanego ze środków szkoły "Academia Copernicna", dołączyła do zespołu badawczego na Uniwersytecie Arizońskim, gdzie będzie prowadziła badania w ramach pracy doktorskiej:
https://ltrr.arizona.edu/person/liliana-siekacz

więcej informacji

zdjęcie

Zmarł prof. Robert Bandurski

16 lutego 2020 roku w wieku 95 lat zmarł prof. dr Robert Bandurski, doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrodzone publikacje

14 lutego 2020 r. w Collegium Maximum UMK odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Na liście laureatów znalazło się niemal 120 naukowców.

więcej informacji

zdjęcie

Wybrano nowe wyłaniające się pola badawcze

W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej wybrano cztery nowe wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields).

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy Rad Dziedzinowych można zobaczyć na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów konkursu na nowe, wyłaniające się pola badawcze. Z naszego Wydziału laureatem został zespół: „New insight into chronic diseases: from risk factors, through prevention, diagnosis to treatment”, którego liderem jest pani dr hab. Justyna Rogalska, prof. UMK. 

Więcej informacji

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki konkursu "Debiuty" i "Mobilności"

W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej wyłoniono laureatów pierwszego konkursu Debiuty i Mobilności.

Ocenę merytoryczną zgłoszeń do konkursu Debiuty wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy Rad Dziedzinowych są dostępne na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Debiuty". Z naszego Wydziału granty otrzymały:

dr hab. Maria Świontek-Brzezińska, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii (Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne)

dr Dorota Nemecz, Katedra Biochemii (Nauki o życiu)

Drugi nabór wniosków do konkursu Debiuty odbędzie się w 2020 roku. Ogłoszenie o konkursie pojawi się na stronie IDUB na przełomie marca i kwietnia. Termin zgłoszeń będzie ustalony na koniec maja 2020 r.

 Więcej informacji

więcej informacji

zdjęcie

WYNIKI KONKURSU ,,JĘZYK ŁACIŃSKI Z ELEMENTAMI TERMINOLOGII MEDYCZNEJ"

LINGUA  LATINA  NOBIS  NOTA  EST

W dniu 29 stycznia b.r. w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych odbył się konkurs ,,Język łaciński z elementami terminologii medycznej". Z przyjemnością informujemy, że laureatkami tego konkursu zostały:

  1. Anna Wiertel
  2. Natalia Ziółkowska
  3. Justyna Romanowicz

Laureatki konkursu są studentkami I roku Weterynarii.

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Silna reprezentacja Wydziału w PAN

Spośród 50 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wybranych do komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023, aż pięć osób to przedstawiciele naszego Wydziału:

prof. dr hab. Deptuła Wiesław (Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN)
prof. dr hab. Hrynkiewicz Katarzyna (Komitet Biotechnologii PAN)
dr hab. Lenartowska Marta, prof. UMK (Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN)
prof. dr hab. Ulrich Werner (Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN)
dr hab. Wojciechowski Michał, prof. UMK (Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN)

Więcej informacji na stronie

więcej informacji

zdjęcie

Prezentacja wyłaniających się pól badawczych w ramach programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości

W ramach działań zawiązanych z wdrażaniem programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości, prof. Katarzyna Hrynkiewicz i prof. Krzysztof Szpila przedstawiają wyłaniające się pola badawcze funkcjonujące na Wydziale: "Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia" (obszar Nauki Ścisłe i Techniczne) oraz „Ekologia i Biogeografia” (obszar Nauki o Życiu).

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca z Università Degli Studi Del Molise

W dniach 13.01-17.01.2020 w ramach projektu KA107 Erasmus+ na Uniwersytecie w Campobasso (Università Degli Studi Del Molise) i dodatkowo w Neapolu (Università Degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) przebywała dr Małgorzata Pawlikowska z Katedry Immunologii Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Oprócz przeprowadzonych zajęć zostały omówione możliwości współpracy naukowej i wymiany kadry oraz studentów pomiędzy Uniwersytetami.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje

 

Stypendia za publikacje
12 grudnia w Collegium Maximum UMK odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Na liście laureatów znalazło się blisko 150 nazwisk.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 (w przypadku nauk humanistycznych) punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z naszego Wydziału stypendia otrzymały następujące osoby:

Publikacje za 200 punktów:

Dr Stefany Cárdenas-Pérez, Udział 100%


Publikacje za 140 punktów:

Dr hab. Janusz Żbikowski, prof. UMK, Udział 100%
Prof. dr hab. Werner Ulrich, Udział 100%
Prof. dr hab. Werner Ulrich, Udział 100%
Prof. dr hab. Krzysztof Szpila, Udział 100%
Dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK, Udział 100%
Mgr Anna Przybylska-Piech, Udział 60%
Dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK, Udział 20%
Dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK, Udział 20%
Dr Marcin Gołębiewski, Udział 30%
Dr Katarzyna Krzyżyńska, Udział 2%
Dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK, Udział 3%
Dr hab. Jacek Kęsy, prof. UMK, Udział 5%
Dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK, Udział 30%
Dr Tomasz Jędrzejewski, Udział 11%
Dr Tomasz Jędrzejewski, Udział 11%
Dr Magdalena Wypij, Udział 7,8%
Dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK, Udział 3,2%
Dr Anna Suwińska, Udział 10%
Dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK, Udział 10%
Dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK ,Udział 80%
Dr Agnieszka Kalwasińska, Udział 76%
Dr Edyta Deja-Sikora, Udział 12%
Dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK, Udział 6%
Dr hab. Maciej Walczak, prof. UMK, Udział 6%
Dr Magdalena Czarnecka, Udział 50%
Dr hab. Tomasz Kakareko, prof. UMK, Udział 15%
Dr Łukasz Jermacz, Udział 10%
Dr Roman Pawlak (nie-nauczyciel), Udział 10%
Dr hab. Jarosław Kobak, prof. UMK, Udział 15%
Dr Justyna Boniecka, Udział 70%
Dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK, Udział 15%
Dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK, Udział 15%
Dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK, Udział 50%
Dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK, Udział 50%
Mgr Bliss Furtado, Udział 35%
Dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK, Udział 5%
Dr Marcin Gołębiewski, Udział 10%
Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Udział 30%
Mgr Bliss Furtado Udział 45%
Dr Sonia Szymańska Udział 15%
Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Udział 40%

Galeria zdjęć

więcej informacji

zdjęcie

W publikacji wydanej przez NAWA znalazły się badania prowadzone przez zespół naukowy kierowany przez dr hab. Grażynę Dąbrowską, prof. UMK z Katedry Genetyki.

W dniach 26-27 listopada 2019 roku w Warszawie podczas konferencji z okazji 2. rocznicy powstania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt.”Internationality of Polish Science and Higher Education” odbyła się promocja książki zatytułowanej „Science in Poland in 34 Snapshots”. W publikacji wydanej przez NAWA znalazły się badania dotyczące przyspieszania degradacji plastiku, prowadzone przez zespół naukowy kierowany przez dr hab. Grażynę Dąbrowską, prof. UMK z Katedry Genetyki. Celem publikacji jest promowanie polskiej nauki podczas międzynarodowych konferencji i spotkań.

 

Więcej informacji na stronie

Publikacja dostępna tutaj

 

więcej informacji

zdjęcie

Pani Aleksandra Bogumiła Florkiewicz wśród laureatów prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant.

Pani Aleksandra Bogumiła Florkiewicz, studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia Biotechnologii znalazła się w gronie wybitnych młodych naukowców, laureatów prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant. Wsparcie finansowe w kwocie 182 443 tyś przeznaczono na projekt pt. „Poszukiwanie markerów stresu suszy glebowej znajdujących zastosowanie w selekcji odmian łubinu żółtego o zwiększonym potencjale plonotwórczym”, który będzie realizowany we współpracy z panią dr Agatą Kućko(SGGW, Warszawa) i bezpośrednią opieką naukową pani dr hab. Emilii Wilmowicz, prof. UMK.

Pani Aleksandra w dniu 3 grudnia 2019 roku otrzymała z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dyplomu oraz statuetkę – symbol Diamentowego Grantu.

więcej informacji

zdjęcie

Regionalne Forum Innowacji i Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

20 listopada podczas Regionalnego Forum Innowacji i Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, które wpisywało się w wydarzenia związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości, zespołowi naukowemu z Katedry Genetyki i Katedry Chemii i Fizykochemii  Polimerów (Zuzanna Garstecka, Olga Narbutt, Grażyna B. Dąbrowska, Ewa Olewnik-Kruszkowska, Grażyna Szczepańska) za projekt zatytułowany: „PETout - biologiczny preparat przyspieszający rozkład plastiku” została przyznana nagroda „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw”. Ponadto projekt zespołu w kategorii nauka otrzymał certyfikat "Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe, przyznawanej projektom, które szczególnie wyróżniły się w regionie.

więcej informacji

zdjęcie

Granty NCN dla naszych pracowników

Dwoje pracowników naszego Wydziału zdobyło granty w konkursie OPUS 17 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki:
- Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz uzyskała grant w panelu NZ9 wysokości 1.827 205 zł na projekt pn. "Salicornia europaea L. - roślina uprawna wolna od mikroorganizmów patogennych dla człowieka (Sali-Food).
- dr Andrzej Grzywacz uzyskał grant w panelu NZ8 wysokości 1.624 851 zł na projekt pn. "Filogeneza i ewolucja stadiów preimaginalnych muchowatych (Diptera: Muscidae)".

Więcej informacji o konkursach i nagrodzonych wnioskach na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/…/wyni…/2019-11-18-opus17-preludium17

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

PROM

Dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach programu PROM

W dniu 10.10.2019 rusza pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM -  międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK. W ramach programu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej sfinansowanych zostanie 100 przyjazdów i wyjazdów, głównie doktorantów.  Z programu mogą skorzystać tylko doktoranci studiujący na wydziałach tworzących Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na UMK, reprezentujących dyscypliny: astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, lub doktoranci chcący przyjechać na te wydziały.

więcej informacji

zdjęcie

Interdyscyplinarne prace badawcze

We wrześniu tego roku dr Alicja Drozd-Lipińska z Katedry Biologii Człowieka przeprowadziła interdyscyplinarne prace badawcze w okolicach jeziora Orłowskiego w gm. Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie. Dzięki współpracy z pracownikami Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Toruniu udało się zlokalizować nieznane dotąd cmentarzysko ciałopalne ludności kultury wielbarskiej. Badania przeprowadzono dzięki dofinansowaniu ze środków będących w dyspozycji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

więcej informacji

zdjęcie

Majówka

 

Nową atrakcją na terenie wydziałowego ogrodu botanicznego jest dom dla owadów zapylających. Został zbudowany podczas zajęć XVII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Autorami tego pomysłu są dr Katarzyna Piątkowska, dr Przemysław Grodzicki oraz mgr Karol Fiedorek.

więcej informacji

zdjęcie

Success!


Raising the competences of almost 200 students of the Faculty of Biology and Environmental Protection of the Nicolaus Copernicus University in areas crucial to the economy and the development of the country.

więcej informacji

Archiwum