Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Interdyscyplinarne prace badawcze

obrazek:

We wrześniu tego roku dr Alicja Drozd-Lipińska z Katedry Biologii Człowieka przeprowadziła interdyscyplinarne prace badawcze w okolicach jeziora Orłowskiego w gm. Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie. Dzięki współpracy z pracownikami Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Toruniu udało się zlokalizować nieznane dotąd cmentarzysko ciałopalne ludności kultury wielbarskiej. Badania przeprowadzono dzięki dofinansowaniu ze środków będących w dyspozycji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wyjazd terenowy stał się także pretekstem do zorganizowania w dniu 11.09.2019 warsztatów dydaktycznych „Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji” dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

„Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji”  [fot.nadesłane] „Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji”  [fot.nadesłane] „Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji”  [fot.nadesłane] „Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji”  [fot.nadesłane] „Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji”  [fot.nadesłane] „Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji”  [fot.nadesłane] „Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji”  [fot.nadesłane] „Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji”  [fot.nadesłane] „Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji”  [fot.nadesłane] „Cmentarze ciałopalne – metody eksploracji i dokumentacji”  [fot.nadesłane]