Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Pani Aleksandra Bogumiła Florkiewicz wśród laureatów prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant.

obrazek:

Pani Aleksandra Bogumiła Florkiewicz, studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia Biotechnologii znalazła się w gronie wybitnych młodych naukowców, laureatów prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant. Wsparcie finansowe w kwocie 182 443 tyś przeznaczono na projekt pt. „Poszukiwanie markerów stresu suszy glebowej znajdujących zastosowanie w selekcji odmian łubinu żółtego o zwiększonym potencjale plonotwórczym”, który będzie realizowany we współpracy z panią dr Agatą Kućko(SGGW, Warszawa) i bezpośrednią opieką naukową pani dr hab. Emilii Wilmowicz, prof. UMK.

Pani Aleksandra w dniu 3 grudnia 2019 roku otrzymała z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dyplomu oraz statuetkę – symbol Diamentowego Grantu.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć