Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Prezentacja wyłaniających się pól badawczych w ramach programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości

obrazek:

W ramach działań zawiązanych z wdrażaniem programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości, prof. Katarzyna Hrynkiewicz i prof. Krzysztof Szpila przedstawiają wyłaniające się pola badawcze funkcjonujące na Wydziale: "Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia" (obszar Nauki Ścisłe i Techniczne) oraz „Ekologia i Biogeografia” (obszar Nauki o Życiu).

pozostałe wiadomości