Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Nagrodzone publikacje

obrazek: fot.Łukasz Pochylski]
fot. Łukasz Pochylski

14 lutego 2020 r. w Collegium Maximum UMK odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Na liście laureatów znalazło się niemal 120 naukowców.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 (w przypadku nauk humanistycznych) punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W grupie najwyżej punktowanych znalazło się 15 publikacji. W grupie publikacji za 140 punktów znalazło się 66 artykułów, a 6 zostało opublikowanych w czasopismach, które na liście ministerialnej osiągnęły 100 punktów. Łącznie wręczono stypendia za 87 publikacji.

Z naszego Wydziału nagrody otrzymali:

dr Edmund Kartanas 200 punktów

prof. dr hab. Ulrich Werner 200 punktów

dr Anna Suwińska 200 punktów

dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK 200 punktów

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK 200 punktów

prof. dr hab. Ulrich Werner 140 punktów

prof. dr hab. Ulrich Werner 140 punktów

prof. dr hab. Chandra Pareek 140 punktów

prof. dr hab. Krzysztof Szpila 140 punktów

dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK 140 punktów

dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. UMK 140 pumktów

dr hab. Maciej Walczak, prof. UMK 140 punktów

dr Edyta Adamska 140 punktów

dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK 140 punktów

dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK 140 punktów

lek. wet. Magdalena Kulus 140 punktów

dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK 140 punktów

dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK 140 punktów

dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK 140 punktów

dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK 140 punktów

lek. wet. Magdalena Kulus 140 punktów

lek. wet. Jakub Kulus 140 punktów

dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK 140 punktów

dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK 140 punktów

dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK 140 punktów

dr Paulina Glazińska 140 punktów

dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK 140 punktów

dr Tomasz Jędrzejewski 140 punktów

dr Agnieszka Ludwiczak 140 punktów

dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK 140 punktów

dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK 140 punktów

dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK 140 punktów

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz 140 punktów

dr Agnieszka Mierek-Adamska 140 punktów

dr Justyna Boniecka 140 punktów

dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK 140 punktów

 

Lista wszystkich laureatów

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć