Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Oferta pracy w projekcie badawczym [Aktualizacja] Wyniki naboru na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie OPUS

obrazek:

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN OPUS-17 nr 2019/33/B/NZ8/02316, spośród nadesłanych wniosków wybrana została jedna

kandydatura:

Pani lic. Kinga Walczak

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki:

 "Filogeneza i ewolucja stadiów preimaginalnych muchowatych (Diptera: Muscidae)" 

Oferta pracy: Stypendysta/Student/Doktorant (1 etat) 

Termin nadsyłania zgłoszeń to 6 września 2020 r. na adres e-mail dr Andrzej Grzywacz: grzywacz@umk.pl

Szczegóły oferty

pozostałe wiadomości