Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Microbial Nanotechnology” – monografia.

obrazek:

Microbial Nanotechnology” – monografia pod redakcją Mahendry Rai (SGB Amravati University) i dr hab. Patrycji Golińskiej, prof. UMK, pracownika Katedry Mikrobiologii.

Właśnie ukazała się monografia pt: Microbial Nanotechnology wydawnictwa CRC Press, Taylor and Francis Group (200 pkt. MNiSW), której głównym celem było przedstawienie dotychczasowego stanu wiedzy na temat nanomateriałów wytwarzanych z wykorzystaniem różnych mikroorganizmów.  W monografii omówiono udział mikroorganizmów nie tylko w syntezie nanomateriałów, ale również jako czynników eliminujących toksyczne metale ze środowiska. Opisano mechanizmy biosyntezy oraz potencjalne zastosowanie takich nanomateriałów do zwalczania patogenów w żywności, grzybowych patogenów roślin, czy w biomedycynie. Poruszono również aspekt toksyczności nanomateriałów wytwarzanych przez mikroorganizmy wobec środowiska.

pozostałe wiadomości