Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Pan dr Przemysław Zakrzewski podjął pracę na Uniwersytecie w Bristolu

Zdjęcie ilustracyjne

15 września laureat grantów NCN PRELUDIUM i ETIUDA – Przemek Zakrzewski z Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej – z wyróżnieniem obronił zdalnie swoją rozprawę doktorską pt. „„Udział miozyny VI w procesie spermiogenezy u myszy”.

Dysertacja, napisana pod kierunkiem profesor Marty Lenartowskiej (promotor) i dr Anny Suwińskiej (promotor pomocniczy), powstała w ramach współpracy naukowej z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie oraz University of Cambridge (UK). Pan doktor przyjął ofertę pracy na stanowisku naukowym typu post-doc w University of Bristol, School of Biochemistry (UK) i od tej chwili jego zainteresowania naukowe będą związane z przestrzenną regulacją ścieżki sygnalizacyjnej mTOR w stwardnieniu guzowatym (tuberous sclerosis). Z nami pozostaje związany poprzez współpracę naukową w ramach projektu badawczego profesor Lenartowskiej, finansowanego z programu ID-UB (konkurs Inicjatywa Doskonałości – „Inter disciplinas excellentia”). 

Gratulujemy !!!!

pozostałe wiadomości