Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Pracownicy Instytutu Medycyny Weterynaryjnej laureatami konkursu OPUS 19

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przyznał zespołowi badawczemu IMW UMK w Toruniu środki finansowe w wysokości 1 382 400 zł w ramach konkursu OPUS 19 na realizację projektu badawczego pt. Badanie zdolności do różnicowania się i transdyferencjacji świńskich jajnikowych komórek pęcherzykowych w warunkach hodowli in vitro, który będzie realizowany na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Mariusz Skowroński, kierownik Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

 

Komórki macierzyste to jeden z najintensywniej badanych aspektów współczesnej medycyny. Badania, które będą realizowane w ramach uzyskanego projektu opierają się na analizie zupełnie nowych właściwości macierzystych świńskich komórek pęcherzykowych, zwłaszcza komórek osłonki, jako narzędzia terapeutycznego mogącego znaleźć zastosowanie w medycynie regeneracyjnej. Potencjalną korzyścią projektu będzie ocena unikatowych właściwości oraz roli wybranych grup czynników regulujących procesy różnicowania i transdyferencjacji badanych komórek pęcherzykowych w kierunku innych typów komórek. Największą wartością projektu jest interdyscyplinarny charakter badań - pozytywne wyniki pozwolą na wykorzystanie komórek pęcherzykowych w leczeniu chorób o podłożu degeneracyjnym, uszkodzonych tkanek i narządów zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Projekt

pozostałe wiadomości