Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie organizacji kształcenia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Pexel

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 270 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych:

  1. Od 4.01.2021 roku kontynuowana będzie realizacja zajęć zdalnych z semestru zimowego roku akademickiego 2020/21;
  2. Regulacje dotyczące przebywania studentów na terenie Wydziału pozostają bez zmian;
  3. W okresie od 4.01-31.01.2021 roku wszystkie zaliczenia końcowe oraz egzaminy przeprowadzone będą w formie zdalnej;
  4. Wytyczne dotyczące organizacji semestru letniego roku akademickiego 2020/21 będą się pojawiały na bieżąco w następstwie kolejnych Zarządzeń Rektora UMK.

 

Prof. dr hab. Werner Ulrich

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

pozostałe wiadomości