Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biotechnologia

Zdjęcie ilustracyjne

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o pozytywnej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biotechnologia. Jednocześnie pragniemy Państwu podziękować za udział w tworzeniu kierunku i współpracę podczas wizytacji Komisji.

Kolegium Dziekańskie

Uchwała PKA

Pismo gratulacyjne

pozostałe wiadomości