Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Grant australijskiego programu rządowego dla Dr Nikolas'a Johnston'a (Katedra Ekologii i Biogeografii).

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownik naszego Wydziału, Dr Nikolas Johnston (Katedra Ekologii i Biogeografii, stanowisko post-doc w ramach projektu NCN 2018/31/B/NZ8/02113) otrzymał grant w ramach australijskiego programu rządowego National Taxonomy Research Grant Program (NTRGP). Projekt będzie trwał dwa lata i dotyczy integratywnej taksonomii australijskich muchówek z podrodziny Calliphorinae. Wśród wykonawców znaleźli się prof. Krzysztof Szpila, oraz dwaj długoletni współpracownicy KEiB, prof. James Wallman (University of Technology Sydney) i prof. Thomas Pape (Natural History Museum of Denmark).

pozostałe wiadomości