Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wydział NBiW uzyskał pozwolenie na prowadzenie badań GMM II

Zdjęcie ilustracyjne
https://www.heredg.com/wp-content/uploads/2019/10/Health_Decode-Your-DNA.jpg fot. https://www.heredg.com/wp-content/uploads/2019/10/Health_Decode-Your-DNA.jpg

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu uzyskał dnia 27.04.2021 zgodę Ministra Klimatu i Środowiska na podstawie art. 15e pkt 2 w zw. z art. 15k w zw. z art. 15m ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 117) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. poz. 735) (Decyzja nr 69/2021) na prowadzenie badań naukowych, w którym mogą być realizowane badania w ramach zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych - GMM II kategorii zagrożenia, w laboratoriach Wydziałowego Laboratorium Zakładu Inżynierii Genetycznej na Wydziale NBiW, kierowanego przez dr hab. Justynę Wiśniewską, prof. UMK.

Dr Dorota Nemecz oraz dr Ákos Nemecz z Katedry Biochemii, Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu w ramach zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych - GMM II kategorii zagrożenia (zgoda Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.07.2021, decyzja nr 112/2021) będą mogli prowadzić badania dotyczące mechanizmu(ów) funkcjonalnej regulacji nikotynowych receptorów acetylocholiny w ludzkich unieśmiertelnionych liniach komórkowych HEK 293 - CRL-1573  oraz HEK 293S GnT1- - CRL-3022 w warunkach in vitro. Białko wiążące acetylocholinę (AChBP) pochodzące od mięczaków, które jest rozpuszczalnym homologiem ludzkiego receptora związanego z błoną, zostanie użyte do wytworzenia mutantów, które zawierają różne domeny receptorów z różną stechiometrią podjednostek, a następnie poddane ekspresji w ludzkich unieśmiertelnionych liniach komórkowych w wyniku przejściowej i stałej transfekcji. Wykorzystując to rozpuszczalne białko jako narzędzie do identyfikacji białek, które oddziałują z domeną wewnątrzkomórkową oraz generowania przeciwciał przeciwko domenie zewnątrzkomórkowej, będzie możliwe określenie nowych kierunków badań dla celów terapeutycznych w farmacji i stworzenia skuteczniejszych terapii na zaburzenia neurologiczne, takie jak choroba Alzheimera i schizofrenia.
Życzymy sukcesów w realizacji badań.

pozostałe wiadomości