Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

YUFE LIFE SCIENCES – PERSPECTIVES FOR COOPERATION

Zdjęcie ilustracyjne

Konsorcjum YUFE, zrzeszające obecnie 10 europejskich uniwersytetów badawczych, znajduje się w fazie szybkiego rozwoju konceptualnego, koncentrując swoje działania na kwestiach takich jak edukacja, współpraca naukowa czy tworzenie sieci akademickiej.

Siedmiu z dziesięciu obecnych członków YUFE posiada Wydziały Biologiczne. Dlatego strategicznym celem dla naszego Wydziału powinno być połączenie sił w ramach YUFE w celu rozszerzenia współpracy naukowej.
Z inicjatywy i na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych prof. Wernera Ulricha, Dziekani siedmiu europejskich uniwersytetów YUFE przyjadą do Torunia na pierwszy cykl warsztatów w dniach 13-15 września 2021. Główne tematy to: wspólna działalność naukowa, wymiana studentów i pracowników, granty europejskie, obiekty laboratoryjne oraz podwójne dyplomy doktorskie i magisterskie. Międzynarodowe tematy obejmują również możliwości uzyskania grantów europejskich oraz zarządzanie projektami.

Spotkanie ma być początkiem do opracowania perspektyw, które zostaną przedstawione członkom Wydziału do dalszej dyskusji oraz do przedstawienia lokalnych inicjatyw w ramach współpracy YUFE.

pozostałe wiadomości