Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Rejestracja na tematy prac magisterskich

Zdjęcie z lotu ptaka frontu Wydziału NBiW
WNBiW fot. Joanna Czarnecka

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na tematy prac magisterskich
zaplanowana jest w terminie od 29 września do 14 października 2021 roku.
Studenci, po wybraniu tematu pracy, muszą sami zarejestrować się na pracownie
(dyplomowe, magisterskie) w systemie USOS. Wcześniej jednak muszą
zgłosić się do potencjalnego promotora pracy magisterskiej i uzyskać
zgodę na jej realizację pod jego kierunkiem.

pozostałe wiadomości