Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

YUFE Life Sciences – perspektywy współpracy

Zdjęcie przedstawia osoby siedzące przy stole. W tle prezentacja i plakaty spotkania YUFE
YUFE Life Sciences – perspektywy współpracy fot. Andrzej Romański

Z inicjatywy i na zaproszenie dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych prof. dr. hab. Wernera Ulricha, dziekani siedmiu europejskich uniwersytetów YUFE przyjechali do Torunia na pierwszy cykl warsztatów.

Na spotkaniu odbywającym się 13-15 września 2021 r. zebrani rozmawiali o wspólnej działalności naukowej, wymianie studenckiej i pracowniczej, obiektach laboratoryjnych i podwójnych dyplomach magisterskich i doktorskich. Międzynarodowe tematy obejmowały również możliwość uzyskania grantów europejskich oraz zarządzanie projektami.

Konsorcjum YUFE, zrzeszające obecnie 10 europejskich uniwersytetów badawczych, znajduje się w fazie szybkiego rozwoju konceptualnego, koncentrując swoje działania na kwestiach takich jak edukacja, współpraca naukowa czy tworzenie sieci akademickiej. Strategicznym celem Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK jest połączenie sił zrzeszonych w YUFE uniwersytetów w celu rozszerzenia współpracy naukowej. Sprzyja temu fakt, że siedmiu na dziesięciu obecnych członków tego konsorcjum posiada wydziały biologiczne.

Spotkanie było impulsem do opracowywania nowego kierunku działania. Wypracowane wzorce zostaną następnie przedstawione członkom Wydziału do dyskusji, a w dalszej perspektywie do tworzenia lokalnych inicjatyw w ramach współpracy YUFE.

Oryginalna wiadomość i galeria

więcej o Young Universities for the Future of Europe - YUFE
https://www.umk.pl/yufe

pozostałe wiadomości