Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Uroczysta Immatrykulacja Studentów WNBiW

Plakat o Uroczystej Immatrykulacji Studentów

 

 

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku

Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych odbędzie się

4 października 2021 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 11 (obecność obowiązkowa).

 

Po immatrykulacji dla studentów I roku odbędą się

spotkania organizacyjne według ustalonego harmonogramu: 

sala wykładowa nr I (budynek B)

 - godz. 12.00 - studia I stopnia, kierunki:  biologia, biotechnologia

 - godz. 13.00 - studia I stopnia: kierunek: biologia sądowa

 - godz. 14.00 - studia I stopnia: kierunek: sport i wellness

 sala wykładowa nr 289 (budynek A)

 - godz. 12.30 - studia I stopnia: kierunek: weterynaria 

 Obecność na spotkaniach organizacyjnych obowiązkowa.

 

W dniu 4 października 2021 r.

na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

obowiązywać będą godziny dziekańskie.

 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 5 października 2021 r.

pozostałe wiadomości