Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wyprawa pracowników KEiB do Gujany Francuskiej.

Entomofauna Gujany Francuskiej na ręku fotografa.
fot. Krzysztof Szpila

Wyjazd miał na celu zebranie materiału neotropikalnych muchówek z nadrodzin Muscoidea i Oestroidea na potrzeby realizowanych w Katedrze projektów NCN 2019/33/B/NZ8/02316 i 2018/31/B/NZ8/02113. Oprócz muchówek nie sposób było nie zwrócić uwagi na inne spektakularne elementy entomofauny.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Gujana Francuska [fot.Krzysztof Szpila] Gujana Francuska [fot.Krzysztof Szpila] Gujana Francuska [fot.Krzysztof Szpila] Gujana Francuska [fot.Krzysztof Szpila] Gujana Francuska [fot.Krzysztof Szpila] Gujana Francuska [fot.Krzysztof Szpila] Gujana Francuska [fot.Gujana Francuska] Gujana Francuska [fot.Gujana Francuska]