Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

CERTYFIKOWANE KURSY

Zdjęcie przedstawia ręce osób przelewające ciekły azot z termosu do moździerza
fot. Andrzej Romański

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych ogłasza nabór na CERTYFIKOWANE KURSY w ramach PROGRAMU ROZWOJU KOMPETENCJI.

Program jest częścią Projektu:

„Universitas Copernicana Thoruniensis in Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” finansowanego przez Fundusze Europejskie (Wiedza Edukacja Rozwój). 

W kursie mogą uczestniczyć studenci ostatnich dwóch lat studiujący na wszystkich  kierunkach prowadzonych na WNBiW.

Udział można brać tylko w jednym kursie.

Zapisy na kursy trwają do 25 października.

Należy zgłaszać się do Koordynatorów Kursów (adresy mailowe Koordynatorów podane są pod nazwą kursu). 

Kursy zaplanowane na rok 2021/22 

 

Praktyczny kurs parazytologii weterynaryjnej

Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska (ezbikow@umk.pl)

 Rośliny lecznicze, dietetyczne, kosmetyczne

Dr Agnieszka Ludwiczak (agnieszka.lud@umk.pl)

 Fitochemia roślin leczniczych i trujących

Dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK (jaworski@umk.pl)

 Metody modelowania chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych z użyciem modeli zwierzęcych

Dr Hanna Kletkiewicz (kletkiewicz@umk.pl

 Wpływ substancji psychoaktywnych i leków na funkcje układu nerwowego badany na modelu karaczana amerykańskiego

Dr Justyna Maliszewska (ojustyna@umk.pl)

 Stres abiotyczny i obrazowanie białek fuzyjnych na poziomie komórkowym

Dr hab. Katarzyna Niedojadło, prof.UMK (karask@umk.pl)

 Analizy molekularne stosowane w badaniach naukowych i medycynie sportowej

Dr Tomasz Jędrzejewski (tomaszj@umk.pl)

Techniki histochemiczne I immunohistochemiczne w diagnostyce

Dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK (anna.brozyna@umk.pl) 

Chemia ciała i dla ciała – markerymdiagnostyczne, kosmetyki, żywność

Dr hab. Katarzyna Roszek  prof. UMK (kroszek@umk.pl)

 Interakcje pomiędzy mikroorganizmami i roślinami

Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (hrynk@umk.pl) 

Alarmony jako marker molekularny oceny jakości materiału siewnego

Dr Agnieszka Mierek-Adamska (mierek_adamska@umk.pl)

pozostałe wiadomości