Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Złota passa ekofolii

Dr hab. Grażyna B. Dąbrowska, prof. UMK i dr Agnieszka Richert
Dr hab. Grażyna B. Dąbrowska, prof. UMK i dr Agnieszka Richert fot. fot. Andrzej Romański/nadesłane

Złoty medal oraz nagrodę specjalną otrzymał zespół z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK za "Innowacyjny (eco)materiał do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie" podczas międzynarodowych targów Innovation Week in Africa 2021 w Maroku.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ekofolii z polilaktydu z dziegciem. Materiał ten charakteryzuje się korzystnymi właściwościami m.in. bakterio- i grzybobójczymi oraz barierowymi. Folia ulega biodegradacji w różnych środowiskach (wodnym i w glebie). Ma potencjał aplikacyjny, zwłaszcza w rolnictwie i ogrodnictwie.

Autorkami tego wynalazku są badaczki z Katedry Genetyki Instytutu Biologii dr Agnieszka Richert i dr hab. Grażyna B. Dąbrowska, prof. UMK. Jego współautorem jest dr Henryk P. Dąbrowski z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

"Innovation Week in Africa" w Maroku jest jednym z największych i najbardziej znanych światowych wydarzeń tego rodzaju. Każdego roku przyjeżdża na nią wielu ekspertów różnych specjalizacji. Tegoroczna edycja salonu zgromadziła blisko tysiąc wynalazków z 70 krajów.

To nie pierwszy sukces, który odnoszą naukowczynie pracujące nad ekologiczną folią. W tym roku wynalazek został nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowych Targach INTARG w Katowicach.

Badania są finansowane w ramach projektu realizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Inkubator Innowacji 4.0" (umowa nr MNISW/2020/331/DIR) w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

pozostałe wiadomości