Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dr Dorota Nemecz z naszego Wydziału wśród laureatów konkursu Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości : "W kierunku medycyny spersonalizowanej"

Portret dr Doroty
dr Dorota Nemecz fot. Joanna Czarnecka

Celem projektu"Selection and characterization of nicotinic acetylcholine receptor a5-subunit specific VHH nanobodies" jest wyselekcjonowanie i charakterystyka nanociał VHH specyficznych dla podjednostki α5 receptorów nikotynowych acetylocholiny. Nanociała VHH wykazujące wysoką swoistość i selektywność w stosunku do podjednostki α5 będą stanowić narzędzie do analizy funkcjonalnej i strukturalnej receptorów nikotynowych zawierających tą podjednostkę , jak również mogą przysłużyć się do opracowanianowych terapii chorób neurodegeneracyjnych lub uzależnień.

 

Strona z wynikami

pozostałe wiadomości