Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

MINIATURA dla projektu dr. Matthew Noakesa.

Zdjęcie ilustracyjne

Na ogłoszonych wczoraj przez Narodowe Centrum Nauki listach rankingowych dla konkursu MINIATURA znalazł się projekt dr. Matthew Noakesa: „Czy elastyczność fenotypowa utraty ciepła jest cechą powtarzalną u nietoperzy klimatu umiarkowanego?”. Badania te pozwolą zrozumieć nam w jaki sposób nietoperze mogą reagować na gwałtowne zmiany temperatury otoczenia i ekstremalne upały. Wyniki będą stanowiły podstawę do dalszych badań nad znaczeniem elastyczności fenotypowej u nietoperzy oraz dostarczą nowych danych niezbędnych do opracowywania modeli predykcyjnych odpowiedzi zwierząt na zmieniający się klimat.

pozostałe wiadomości