Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

WNBiW z lotu samolotu
WNBiW fot. Andrzej Romański

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 242 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia:

  1. W okresie od 11 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym synchronicznym. Dotyczy to wszystkich zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i zaliczeń.
  2. Na kierunku Weterynaria zajęcia będą prowadzone w sposób tradycyjny, zgodnie z dotychczasowym planem, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
  3. Realizacja zajęć laboratoryjnych wznowiona będzie 10 stycznia 2022 r.
  4. W ww. okresie doktoranci mogą kontynuować działalność badawczą.
  5. Studenci mogą prowadzić badania naukowe w laboratoriach Wydziału przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego, po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału.

 

Dziekan Wydziału NBiW UMK
prof. dr hab. Werner Ulrich

 

Treść zarządzenia

pozostałe wiadomości