Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

WYNIKI KONKURSU - GRANTS4NCUSTUDENTS Laureaci z Naszego wydziału

Zdjęcie ilustracyjne

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach uniwersyteckich centrów doskonałości).

Laureaci z Naszego Wydziału to:

  1. mgr Zofia Szota (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
  2. mgr Joanna Trzcińska-Wencel (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
  3. mgr Patrycja Tarnawska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
  4. mgr Patrycja Wojtaczka (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
  5. mgr Bartosz Szymczak (wniosek zespołowy o projekt);
  6. Paulina Idczak (wniosek zespołowy o projekt).

Pełna lista laureatów

pozostałe wiadomości