Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Prof. Dr. dr h.c. mult. Martin Kramer

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Dr. dr h.c. mult. Martin Kramer jest kierownikiem kliniki dla małych zwierząt (chirurgii) na Wydziale 10 – Weterynarii w JLU od 2003 roku, a od 2010 roku jest również Dziekanem Wydziału

Po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu lekarza weterynarii Kramer rozpoczął pracę w ówczesnej Chirurgicznej Klinice Weterynaryjnej w Gießen w styczniu 1987 roku, gdzie w 1992 roku uzyskał stopień doktora. W 1994 r. został specjalistą weterynarii chirurgii, w 2000 r. diagnostyki rentgenowskiej i innych metod obrazowania, a w 2007 i 2009 r. dla małych i domowych zwierząt oraz chirurgii małych zwierząt. W 1998 roku został Dyplomem Europejskiego Kolegium Diagnostyki Weterynaryjnej (Dyplom ECVDI). Pod koniec 1999 roku prof. Kramer habilitował się w zakresie chirurgii małych zwierząt i procesów obrazowania. Po pobycie w Knoxville/Tennessee w USA, pod koniec 2000 r. Kramer przyjął początkowo profesurę gościnną w Gandawie w Belgii, zanim w październiku 2001 r. przyjął tam profesurę w zakresie chirurgii tkanek miękkich u małych zwierząt.

 

We wrześniu 2003 r. prof. Kramer powrócił do Gießen i został mianowany profesorem chirurgii małych zwierząt w JLU. Niedługo potem został dyrektorem zarządzającym kliniki dla małych zwierząt, a wkrótce nowo powstałej kliniki weterynarii przy JLU. Oprócz licznych publikacji i redagowania podręczników weterynaryjnych oraz opieki nad wieloma doktorantami, prof. Kramer jest zaangażowany w politykę uniwersytecką i politykę zawodową, na przykład od 2004 roku w Federalnej Izbie Lekarzy Weterynarii (od 2015 roku jako członek komitetu wykonawczego BTK odpowiedzialny za badania, szkolenia i przemysł). Od 2015 roku prof. Kramer jest również prezesem Niemieckiego Towarzystwa Weterynaryjnego (DVG).

 

Prof. Kramer otrzymał kilka nagród za osiągnięcia naukowe i wyjątkowe zaangażowanie zawodowe: W 2011 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Uludag w Bursie w Turcji. W 2019 roku prof. Kramer otrzymał plakietkę Nieberle od Państwowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Badenii-Wirtembergii za osiągnięcia w dziedzinie procesów obrazowania. W swojej pracy naukowej w uniwersyteckiej klinice małych zwierząt prof. Kramer zajmuje się m.in. z wartością informacyjną diagnostyki obrazowej u chorych zwierząt nowoczesnymi przekrojowymi metodami obrazowania przed, w trakcie i/lub po zabiegach chirurgicznych. Diagnostyczne i często nowe podejścia terapeutyczne lub chirurgiczne są również oceniane pod kątem tego, czy mogą służyć jako modele chorób ludzkich.

pozostałe wiadomości