Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Nasi studenci wśród najzdolniejszych!

Zdjęcie ilustracyjne
fot. MNiE

Czwórka „naszych” otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022:

- Łukasz Rafał Migdalski, student II roku biologii (SII) realizujący pracę magisterską w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii pod promotorstwem prof. dr hab. Elżbiety Żbikowskiej i opieką dr Anny Stanickiej

- Patrycja Maliszewska, studentka II roku biotechnologii (SII) realizująca pracę magisterską w Katedrze Genetyki,

- Arkadiusz Rafał Grzeczka, student III roku weterynarii, za badania wykonane w Katedrze Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

- Adrian Piotr Brzeziński, student III biologii sądowej, 

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Pełna lista zwycięzców

pozostałe wiadomości