Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Artykuł w Nature Plants, którego współautorami są naukowcy z UMK: Dariusz Jan Smoliński z Instytutu Biologii i Tomasz Gulanicz z ICNT.

Zdjęcie ilustracyjne
fot. dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK

W kwietniowym numerze czasopisma Nature Plants (IF 15,793) ukazał się artykuł „R-loops at microRNA encoding loci promote co-transcriptional processing of pri-miRNAs in plants”. Autorami artykułu są m. in. prof. UMK Dariusz Jan Smoliński, Dyrektor Instytutu Biologii UMK, oraz nasz były absolwent, dr Tomasz Gulanicz obecnie zatrudniony w grupie badawczej prof. UMK Agnieszki Zienkiewicz z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, członkowie naszej Rady Dyscypliny. Wyniki badań powstały w międzynarodowym zespole z Argentyny (grupa badawcza dr Pablo Manavelli), Danii (grupa dr Sebastiana Marquardta) i Polski (poza grupą „toruńską”, zespół Prof. Artura Jarmołowskiego i Prof. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej z UAM w Poznaniu).

Wyniki tych badań wykazały, że dojrzewanie pre-miRNA odbywa się ko-transkrypcyjnie. U roślin geny kodujące miRNA są w większości niezależnymi jednostkami transkrypcyjnymi syntetyzowanymi jako długie pierwotne prekursory (pri-miRNA) przez polimerazę RNA II. W procesie dojrzewania pri-miRNA bierze udział wieloskładnikowy kompleks mikroprocesora. Jego elementami oprócz polimerazy RNA II i nowo zsyntetyzowanych tran skryptów, są białka SERRATE, HYL1 i DCL-1. Wyniki tych badań pokazują również, że biogeneza roślinnych miRNA jest sprzężona z transkrypcją. Odbywa się to w procesie, który polega na tworzeniu hybryd DNA:RNA (pętle R) między powstającym transkryptem, a kodującym loci genowym.

Nature 

Twitter

pozostałe wiadomości