Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Artykuł w czasopiśmie eLife z udziałem pracownika naszego Wydziału.

Zdjęcie ilustracyjne
fot. prof. dr hab. Krzysztof Szpila

W czasopiśmie eLife (IF=8.146, MNiSW=200; 2022, 11:e70508) ukazał się artykuł dotyczący ewolucji zachowań rozrodczych wojsiłek opracowany przez międzynarodową grupę badaczy. W gronie współautorów znalazł się prof. Krzysztof Szpila z naszego Wydziału. Wojsiłki (ang. scorpion flies) są modelowymi organizmami do badań nad konfliktem płciowym, ze względu na ich szerokie spektrum zachowań rozrodczych. Dzięki unikalnym inkluzjom w żywicach kredowych i bursztynie eoceńskim udało się prześledzić ewolucję tego behawioru. Badania ujawniły szeroki wachlarz specjalizacji morfologicznych wśród wymarłych wojsiłek, co odzwierciedla bardziej zróżnicowane strategie i zachowania godowe w przeszłości. Istniejące dowody kopalne wskazują, że skrajnie opresyjne zachowania powiły się stosunkowo późno (eocen), ale nie przetrwały do czasów współczesnych.

pozostałe wiadomości