Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Zdjęcie ilustracyjne

Z okazji Międzynarodowego Dna Różnorodności Biologicznej (22. maja), pod auspicjami  – COST Organizacji Europejskiej Współpracy w Nauce i Technologii, w ramach projektu AlienCSI – podnoszenia świadomości o problemie gatunków obcych dzięki wykorzystaniu nauki obywatelskiej, organizowana jest ogólnopolska akcja BioBlitz  – Alien species in Poland 2022. Koordynatorami akcji są prof. Anna Gazda (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) i dr Dariusz Kamiński

BioBlitz – to krótkotrwałe (najczęściej 24-godzinne) badanie ukierunkowane na poznanie stanu bogactwa gatunkowego danego obszaru na zasadzie Citizen Science – nauki obywatelskiej, angażujące wolontariuszy – mieszkańców badanego terenu, nie mających na co dzień kontaktu z profesjonalną nauką. Wolontariusze we współpracy z instytucją naukową nadzorującą określone badania, tworzą powszechnie dostępne bazy danych. 
Do zbierania danych o występowaniu organizmów żywych wykorzystujemy najczęściej darmową aplikację iNaturalist – dostępną w GooglePlay. Można także korzystać ze stacjonarnej witryny internetowej projektu www.inaturalist.org
Obserwacji można dokonywać w dowolnym miejscu w trakcie trwania akcji – 22 i 23 maja. Centrum akcji w Toruniu będzie Park Miejski przy ul. Bydgoskiej i Błonia nadwiślańskie. 
Dla osób chcących poznać radość z bycia Przyrodnikiem pod profesjonalnym przewodnictwem, dr Dariusz Kamiński proponuje spotkania przy pomniku Żołnierzy Wojsk Balonowych – w niedzielę 22 maja o godz. 11:00 i 13:00 oraz w poniedziałek 23 maja o godz. 10:00 i 15:00
Podobne projekty będą równocześnie realizowane w tym samym czasie w innych krajach
Jak wziąć udział:
1. Utworzyć darmowe konto na stronie iNaturalist lub w aplikacji
2. W zakładce „Społeczność” wybrać „Projekty”. Następnie wyszukać projekt Alien species in Poland 2022 i dołączyć do projektu
3. W dniach 22 i 23 maja zostać Naukowcem-Przyrodnikiem – wyjść na spacer, do lasu, parku, ale także bezpośrednio wokół miejsca zamieszkania i zaobserwować występowanie dziko żyjących organizmów (roślin, ptaków, owadów) – nie dokumentujemy roślin zasadzonych przez człowieka i zwierząt hodowanych. Obserwacji dokonujemy wykonując zdjęcie organizmu (lub śladów jego obecności, jak pióra lub tropy) za pomocą smartfonu lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Fotografujemy tak, aby możliwe było rozpoznanie organizmu, na zdjęciu pokazujemy np. kształt liści i kwiatów, upierzenie ptaka itp.
Akcja koncentruje się na dokumentowaniu gatunków obcych, ale możemy dokumentować wszystkie napotkane organizmy żywe.
4. Przesyłamy wykonane zdjęcia za pomocą aplikacji lub strony internetowej iNaturalist – zielony przycisk „Prześlij”, następnie wskazujemy folder z fotografiami i zdjęcia do przesłania. 
5. Po przesłaniu zdjęć uzupełniamy informacje o miejscu wykonania obserwacji (jeśli nie pojawiło się automatycznie) oraz zaobserwowanym gatunku – tutaj dostępny jest moduł automatycznej identyfikacji. Jeżeli z powodu przeciążenia serwerów nie działa, wystarczy, że wpiszemy: roślina, ptak, owad lub nawet pozostawimy to pole puste. 
6. Po uzupełnieniu informacji klikamy na zielony przycisk „Prześlij”
7. Zostaliśmy Naukowcami-Przyrodnikami zbierającymi dane o występowaniu organizmów żywych na Ziemi!

pozostałe wiadomości