Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

CERTYFIKOWANE KURSY

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych ogłasza otwarty nabór na CERTYFIKOWANE KURSY,  na rok 2022/23, w ramach PROGRAMU ROZWOJU KOMPETENCJI.

Program jest częścią projektu 

"Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” finansowanego przez Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Kurs obejmuje 20 godzin – harmonogram ustalany jest z Koordynatorem.

W kursie mogą uczestniczyć studenci ostatnich dwóch lat studiujący na wszystkich kierunkach prowadzonych przez WNBiW. Można brać udział tylko w jednym kursie.

 

Drugi nabór na kursy trwa do 10 października 2022.

Pierwszy nabór na kursy trwa do 14 czerwca 2022.

 

 

Gotowość udziału w kursie należy zgłaszać do Koordynatorów kursów. 

 

Kursy :

Bioobrazowanie ekspresji genów w komórkach roślinnych i zwierzęcych  

Dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnauagakol@umk.pl (Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej);

 

Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych

Dr n. wet. Jarosław Sobolewski – jsobolewski@umk.pl  (Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt)

 

Świecące komórki i analiza  ekspresji wybranych genów  

Dr Dorota Nemecz – nemecz@umk.pl  (Katedra Biochemii)

 

Botanika farmaceutyczna

Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska – asjawors@umk.pl (Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii)

 

Praktyczny kurs parazytologii środowiskowej

Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska – ezbikow@umk.pl (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii)

 

Analityka substancji szkodliwych w żywności

Dr hab. Jacek Kęsy, prof. UMK – kesy@umk.pl (Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii)

 

Neuronalne komórki macierzyste

Prof. dr hab. Mariusz Skowroński – skowron@umk.pl  (Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych)

 

Plastyczność mózgowa – metody wspomagania endogennych procesów naprawczych

Prof. dr hab. Justyna Rogalska – rogal@umk.pl  (Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii)

 

Modyfikacje genetyczne w żywym organizmie

Dr hab. Robert Lenartowski, prof.UMK -  rlenart@umk.pl (Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej)

 

Alarmony jako marker molekularny oceny jakości materiału genetycznego

Dr Agnieszka Mierek – Adamska – mierek_adamska@umk.pl (Katedra Genetyki)

 

Techniki histochemiczne i immunohistochemiczne w diagnostyce

Dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK – anna.brozyna@umk.pl (Katedra Biologii Człowieka)

 

pozostałe wiadomości