Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Artykuł w czasopiśmie Chemical Engineering Journal z udziałem pracowników naszego Wydziału.

Zdjęcie ilustracyjne
fot. dr hab. Dariusz Jan Smoliński prof. UMK

Badacze z Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej z Instytutu Biologii UMK Michał Świdziński oraz Dariusz Jan Smoliński są współautorami artykułu „Are Nanohedgehogs Thirsty? Toward New Superhydrophobic and Anti-Icing Carbon Nanohorn-Polymer Hybrid Surfaces”  w prestiżowym czasopiśmie Chemical Engineering Journal. Q1; IF 13.273; MNiSW 200 pkt.

Artykuł powstał we współpracy z grupami badawczymi z Wydziału Chemii UMK, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, Murdoch University w Australii, Politechniki i Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki w Gliwicach, German Jordanian University w Jordanii i Shinshu Univeristy w Nagano w Japonii. 

85% światowej produkcji polimerów to tworzywa termoplastyczne, a wśród nich znajdują się: polietylen (PE), polipropylen (PP) i politereftalan etylenu (PET). W niniejszych badaniach te trzy polimery zostały po raz pierwszy zastosowane jako nośniki dla powierzchni superhydrofobowych i przeciwoblodzeniowych utworzonych przy użyciu jednościennych nanorogów węglowych (SWCNH). Zastosowano łatwą metodę termicznego „wtapiania”, a otrzymane materiały poddano dogłębnej charakterystyce metodami termicznymi (termgrawimetria, różnicowa kalorymetria skaningowa), mikroskopowymi (skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych, mikroskopia konfokalna) oraz badaniami tribologicznymi i nanoindentacyjnymi. Najbardziej perspektywiczne w praktycznych zastosowaniach są ich właściwości hydrofobowe i skuteczność w zapobieganiu oblodzeniu.

Link do artykułu

pozostałe wiadomości