Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Konkurs na studia doktoranckie w ramach projektu NCN PRELUDIUM BIS

Zdjęcie ilustracyjne

W ramach projektu NCN PRELUDIUM BIS w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie ogłoszony został konkurs na studia doktoranckie pod opieką naukową pani profesor Jolanty Rędowicz: "Projekt 1.13 Udział niekonwencjonalnej miozyny VI w rozwoju kardiomiopatii: Poznanie nowych mechanizmów zaangażowanych w funkcjonowanie i patologię mięśnia sercowego."

 

Cel projektu:
W celu poznania mechanizmów związanych z zależnym od MVI powiększeniem mięśnia sercowego, zamierzamy prowadzić badania z wykorzystaniem myszy MVI-KO i eksplantów serc pobranych od pacjentów z diagnozą HCM i HCM; te ostatnie będą prowadzone we współpracy ze State Research Institute Centre for Innovative Medicine w Wilnie, w którym planowany jest 6-miesięczny staż badawczy. W celu zbadania, czy obserwowane zmiany w sercach myszy postępują z wiekiem, badania będą prowadzone z wykorzystaniem myszy w różnym wieku, od embrionów (E14.5) po dorosłe, jednoroczne zwierzęta. Kontrolę będą stanowiły myszy heterozygotyczne z tego samego miotu. Badania będą prowadzone na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym i całego zwierzęcia, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod eksperymentalnych, w tym funkcjonalnych - echokardiografii.
Wymagania:
Poszukujemy zmotywowanych kandydatów, którzy aktywnie włączą się w badania prowadzone w ramach projektu. Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie w zakresie biologii, biotechnologii lub pokrewnych dziedzin i mieć doświadczenie w pracy badawczej w zakresie biologii komórkowej i molekularnej i/lub fizjologii zwierząt. Doświadczenie w pracy z mięśniem sercowym lub modelami zwierzęcymi będzie dodatkowym atutem. Kandydat powinien potrafi pracować w zespole, posiada silną motywację i zapał do pracy naukowej. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Pozostałe informacje

Strona PMPRK

pozostałe wiadomości