Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Zajęcia w ramach projektu Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.

Zdjęcie ilustracyjne
Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości fot. Agnieszka Siejka

W dniach 21 i 28 maja 2022r. na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych odbyły się zajęcia w ramach projektu "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” realizowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Ogólne we współpracy z Akademią Nauki w Toruniu.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami z 4 szkół średnich z regionu: Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Ziemi Kujawskiej i Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Mikołaja Kopernika z Włocławka, Technikum z Zespołu Szkół nr 2 z Golubia –Dobrzynia oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka z Łasina. Zajęcia odbyły się w 4 panelach tematycznych prowadzonych przez mgr Agnieszkę Siejkę, dr Hannę Kletkiewicz i dr Katarzynę Piątkowską z Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii oraz dr Dariusza Kamińskiego z Katedry Geobotaniki i Planowania Krajobrazu.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.