Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stypendium dla studenta w projekcie

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pobrane NCN

Wymagania:

- student studiów II stopnia lub IV/V/VI roku studiów jednolitych (na dzień 1 października 2022) na kierunkach: weterynaria, farmacja, biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewne

- znajomość podstawowych technik laboratoryjnych

- zainteresowanie farmakologią i toksykologią

- biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej B2)

- zdolność krytycznego myślenia

Opis zadań:

Studenci będą uczestniczyć w realizacji projektu Opus 2021/41/B/NZ9/04114 pt. „Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem pasz antybiotykami”. Będą włączeni w prace związane z optymalizacją metod badawczych, analizy próbek z doświadczenia na zwierzętach oraz przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje naukowe.

Zagadnienia badawcze (Student 1):

  • Oznaczanie biomarkerów stresu techniką LC-MS/MS
  • Oznaczanie przeciwciał przeciwko IBV techniką ELISA
  • Oznaczanie aktywności enzymatycznej mikrobiomu jelitowego techniką spektrofotometryczną

Zagadnienia badawcze (Student 2):

  • Oznaczanie pozostałości antybiotyków w tkankach kurcząt techniką LC-MS/MS
  • Oznaczanie aktywności enzymów cytochromalnych CYP450 (izolacja frakcji S9, oznaczenie metabolitów markerowych techniką LC-MS/MS)

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 16 września, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

- Czas realizacji stypendium: 9 miesięcy

- Wysokość stypendium: 1000 zł brutto/ miesiąc

- Planowany termin rozpoczęcia: 1 października 2022 r.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV zawierające informacje o osiągnięciach z uwzględnieniem dotychczas prowadzonych działań np. publikacji, wystąpień konferencyjnych, udziału w stażach, szkoleniach, kołach naukowych, projektach badawczych oraz otrzymanych nagrodach, stypendiach,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail: molejnik@umk.pl do 16 września 2022 r. do godziny 23:59. Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela dr hab. Małgorzata Olejnik (molejnik@umk.pl). Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do wiadomości kandydata drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 23 września 2022 r

pozostałe wiadomości