Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców dla Pana dr Pawła Kordowitzkiego

Zdjęcie ilustracyjne
fot. nadesłane

Pan dr Pawel Kordowitzki, Dipl ECAR otrzymał od Ministra Edukacji i Nauki stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Z całej Polski w dziedzinie weterynaria otrzymało stypendium zaledwie 5 osób, w sumie 11 osób z wszystkich dyscyplin z UMK:

Lista laureatów z UMK

Ministrowi Edukacji i Nauki przedstawiono 1719 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny, zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków.
W dniu 29 czerwca 2022 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. 

pozostałe wiadomości